RME med endringer i inntektsmodellen – jordkabler ute

Hus, norsk landskap, fjord og fjell.
RME har gjort et omfattende og viktig arbeid med reguleringens trinn 2, som hensyntar nettselskapenes geografiske rammevilkår når nettselskapene skal sammenlignes og måles effektivitetsmessig. Nå er dommen falt og som alltid: Noen taper og noen tjener på endringene. Igjen ser vi at det er reguleringens innretning som avgjør om et selskap er effektivt eller ikke, mer enn de kronene de sparer gjennom effektiv drift i virkelighetens verden. Med jordkabler ute, ser vi dette på nytt.

Fra Distriktsenergis side er vi opptatt av at reguleringen skal fungere så godt som mulig. Det opplever vi også at RME er. Og jobben med endringene fra RMEs side er gjort i godt samarbeid med bransjen. Det setter vi stor pris på. Likevel er det fra vår side viktig å understreke at man ikke må gå i fellen og tro at man med disse endringene har funnet løsningen på trinn 2. Det har man selvfølgelig ikke, da det er tilnærmet umulig å finne en modell som hensyntar alle de parametere som utgjør forskjellene med å drive nettdrift selskapene imellom i et langt land med fjorder og daler som i Norge. Derfor må bransjen og myndighetene hele tiden se etter forbedringer fremover.

Reguleringen vil alltid treffe noen selskaper bedre enn andre

Noen får bedre uttelling på reguleringen, og noen taper på endringene. Og for noen selskaper er det endringer i reguleringen som utgjør den store forskjellen mht. hvor effektiv man er og ikke hvor effektiv man er i virkelighetens verden. Det er også vår hovedinnvending mot reguleringen, og vår erfaring at endringene i reguleringen tidvis snur opp ned på hvem som er effektive og hvem som ikke er det. Dette uten at man har brukt en krone for lite eller for mye.

Likevel, slik vil det alltid være der man skal modellere seg fram til en virkelighet. Derfor må vi også godta urettferdigheter innen visse rammer. Men som vi har gjentatt ved en rekke anledninger, er det langt igjen til modellen gjenspeiler det perfekte bildet. Modellen er ikke god nok til at man burde innført en endring i normandelen fra 60 til 70 prosent, og dermed gi modellen ytterligere betydning på selskapenes avkastning og på selskapenes inntektsramme. Til det er modellen for dårlig, og den gir for mange rare utslag inn mot enkeltselskaper når effektivitetsprosenten skal settes.

Jordkabler ute – innføres overgangsordning

Det faktum at jordkabler nå er ute av reguleringens trinn to understreker poenget vårt. Det er endringen i reguleringen som er avgjørende for hvor god du er, ofte i større grad enn din evne til å drive effektivt i den praktiske virkelighet. Her får selskaper pluss i effektiviteten på mer enn 10 prosent og andre tilsvarende reduksjon i sin effektivitet. Dette uten å ha fortatt seg noen ting. Endringen trenger ikke å være feil av den grunn, men konsekvensene er store for det enkelte selskap enten dette er med positivt eller negativt fortegn.

I den anledning skrev Distriktsenergis i høringen følgende om fjerning av jordkabelvariabelen:

«Vi vil også nevne at fjerningen av jordkabelvariabelen får dramatiske konsekvenser for mange selskap. Enkelte selskap får en tosifret nedgang i effektiviteten. Distriktsenergi anbefaler derfor at dersom RME opprettholder at denne skal utfases, bør dette skje over flere år slik at konsekvensene ikke blir så store.»

Dette har RME lyttet til, og de har innført en overgangsordning for årene 2023 og 2024. Overgangsordningen innebærer i praksis at for selskapene som kommer dårligere ut med nye rammevilkår i trinn 2, blir de kompensert for ca. 70 prosent i 2023 og ca. 63 prosent i 2024. Totalt utgjør denne overgangsordningen 360 millioner kroner over disse to årene, der pengene hentes inn via rekalibreringen i trinn 3 for alle nettselskapene.

Vi er for øvrig enige med RME at på flere områder er datagrunnlaget og metodebruken til det bedre. Det gir bedre grunnlag for sammenligning enn før. I den anledning ble mye av dette belyst i vårt felles webinar med Energi Norge i forrige uke der også RME deltok med gode innspill. Dette setter vi stor pris på. Et fokus på et bedre datagrunnlag blir aldri feil. I tillegg til RME, deltok også representanter fra Afry, Arva og Lede med egne innlegg på webinaret.

Skjermdump fra webinaret «Inntektsrammer, flaskehalsinntekter og nettleieendring».

Vi registrerer også at RME ikke velger å korrigere for sentralitet inn i trinn 2, en tilnærming det fra vår side ikke er vanskelig å stille seg bak.

RMEs regler og rapport fra reguleringens trinn 2 finner dere her: RME forbedrer nettselskapenes inntektsmodell – NVE