Seminar om nett, kraftproduksjon og næringsutvikling i nord

Kraftmast i vinterlandskap
Vil du få en oversikt over utfordringer og muligheter innen kraftproduksjon, nettvirksomhet og næringsliv i Troms og Finnmark? Fornybar Norge og Distriktsenergi inviterer til seminar i Alta.

10. oktober 2023
10:00-15:00

Thon Hotel Alta

Medlemmer: 6 100,- + mva
Andre: 7 400,- + mva

Påmelding snarest

Troms og Finnmark fylke har sammen med resten Nord-Norge betydelige ressurser innen fornybar kraftproduksjon. Det har gitt grunnlag for kraftintensiv industri, og her er det også et omfattende og differensiert næringsliv innen mange andre sektorer.

For å videreutvikle dette næringslivet er det nå behov for betydelig mer effekt og energi – og det bør skje raskt. I dette seminaret får vi høre aktører fra næringsliv, kraftproduksjon og nett fortelle om hvilke utfordringer og muligheter de ser i dag.

Hva må til for å komme videre for å nå målene, og hvem kan bidra til å løse utfordringene? Vi belyser og diskuterer også forhold knyttet til arealkonflikter.

Program

09:30-10:00Registrering
10:00-10:05VelkommenTrond Svartsund, Fornybar Norge
Arvid Bekjorden, Distriktsenergi
10:05-10:20Elektrifisering av Norge, FornybarbarometeretKristian Blindheim, Fornybar Norge
10.20-10.35Hvordan ser næringslivet på behovet for nett og ny fornybar kraft?Lars Bjørkli,
Hammerfest Næringsforening
10.35-10.50Kommentarer om industriutvikling og behovet for nett og kraftGeir-Henning Wintervoll,
Finnfjord (TEAMs)
10:50-11:10Mulighetsstudie for kraft- og industriutvikling i Nord-TromsErling Dalberg, Troms Kraft
11.10-11.25Energisituasjonen i Finnmark og TromsPer Erik Ramstad, Alta Kraftlag
11.25-12.25Lunsj
12:25-12:45Hvilke utviklingsmuligheter ser en nordnorsk produsent?Monica Jerijervi, Pasvik Kraft
12:45-13:10Hvilke utfordringer og muligheter ser et nettselskap?Erling Martinsen, Ymber
13:10-13:25Pause
13:25-13:45Hvilke utfordringer og muligheter ser et nettselskap?TBA, Arva
13:45-14:10Hvilke utfordringer og muligheter ser et nettselskap?Trond Tolk, Barents Nett
14:10-14:40Hvilke utfordringer og muligheter ser Statnett?Bjarne Sætrum, Statnett
14:40-15:05Hvordan berører kraftproduksjon og nettanlegg
reindriftsutøvelse og andre miljø- og samfunnsinteresser?
Mildrid Elvik Svoen, Sweco (TEAMs)
15:05-15:30Oppsummering og avslutningTrond Svartsund, Fornybar Norge

Praktiske opplysninger

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Distriktsenergi har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Distriktsenergis kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter. Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.