Hilde Tonne: – Vi skal passe på at det er nok nett der hvor nettet skal være

Under Distriktsenergis årskonferanse i Kragerø fortalte konsernsjefen i Statnett, Hilde Tonne, om hvordan de vil møte fremtidens utfordringer. Hun håper at publikum sitter igjen med hovedtanke om at vi på en felles måte tar tak for Norge.

Tonne trekker fram at vi skal posisjonere Norge i det grønne skiftet. Det betyr at vi skal sikre en ny, grønn industrialisering. I tillegg skal vi investere i den produksjonen som er nødvendig for å komme dit, og sørge for at det er nok nett der hvor nettet skal være.

Strømprisforskjellene mellom nord og sør

På spørsmål om når problematikken knyttet til de store strømprisforskjellene mellom nord og sør er løst, og hvordan løsningen ser ut, forteller Tonne at det er et sammensatt bilde.

– Hvis vi kun skulle belaget oss på utvikling av nettet, nord-sør, og fått til større transportkanaler innad i Norge, så hadde det hverken vært nok, og det hadde tatt veldig lang tid. Jeg tror vi skal jobbe med å løse høye priser i sør – i sør. Blant annet med ny produksjon i sør, sier hun.

Hun påpeker også at vi må jobbe med å få hele energisystemet til å flyte bedre, for eksempel mellom Sverige og Norge.

– Når vi gjør det, i takt med at hele energisystemet ender seg, for det kommer mer og mer uregulert kraft inn i hele systemet fra resten av Europa og antakeligvis hos oss, så kanskje vi ser for oss i 2030+ at det flater seg ut og at vi får en mer helhetlig kraftsituasjon i Norge hvor vi kommer til å ha volatilitet, prisene kommer til å være noe lavere, men vi må styre systemet annerledes i forhold til hva vi gjør i dag, forteller Tonne.

Redusert nettleie

Uvanlig høye inntekter gjorde at Statnett satte forbrukstariffen til null fra første april og ut året. Med andre ord reduserte Statnett nettleien med nærmere fire milliarder for norske strømbrukere og industri i 2022. Så hva vil skje neste år?

– Flaskehalsinntektene, som er det som blant annet danner grunnlaget for vurderingen rundt nettleie, er svært høye. Det betyr at forskjellen på prisen i Norge og i Europa er i stigende grad enda høyere enn de var før, og forskjellen ligger i at de er dyrere i Europa enn de er i Norge. Det kommer antakeligvis til å fortsette inn i fremtiden, så selv om vi har høyere priser enn vi er vant til, så er det enda høyrer priser enn hva man er vant til i Europa. Den situasjonen fører til at vi tjener mer på flaskehalsinntekter og vil få tariffene antakeligvis til å være i hvert fall flate fremover i de invsteringene vi skal gjøre i nettet, sier Tonne.

Vil unngå kraftunderskudd

Tonne var også innom kraftsituasjonen – både nå og i tiden som kommer. For å unngå at Norge går i retning av kraftunderskudd, mener hun at vi må investere i mer produksjon.

– Om det er vind på land, eller oppgradering av vannkraft, eller om vi satser voldsomt på havvind som egentlig har blitt diskutert ganske konkret den siste tiden, eller at vi gjør alt sammen, og det er antakeligvis det som er fornuftig, så er det det vi skal gjøre. Alternativet til det er at investeringene vil gå ned på nytt forbruk, og det grønne skiftet nærmest vil flates ut. Da vil Norge tape konkurransen mot for eksempel Sverige i grønn industrialisering. Og det ønsker vi jo ikke, avslutter hun.