– Tiden er overmoden for åpning av fibernettet

Direktør i Forbrukerrådet poserer til kamera.
Direktøren i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, deltok på Distriktsenergis webinar om åpningen av fibernettet. (Foto: Forbrukerrådet)
Nylig arrangerte Distriktsenergi et webinar om fordelene og utfordringene knyttet til åpningen av fibernettet. Direktøren i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, var blant deltakerne som bidro med sine perspektiver. Hennes budskap var klinkende klart: Fibernettet må åpnes.

Blyverket var i godt selskap da hun presenterte Forbrukerrådets synspunkter under webinaret 13. desember. Øvre Eiker Fibernett fortalte om bakgrunnen for forslaget om å åpne fibernettet, NKOM presenterte sitt syn på saken, Distriktsenergi fortalte om resultatene fra en spørreundersøkelse blant fiberaktørene, mens NextGenTel kom med sin vurdering av åpningen.

Bred enighet om åpning

Naturlig nok var det forbrukerne som stod i sentrum for Blyverkets innspill. Forbrukerrådet mener at dagens utbygging har ført til et marked med lav kundetilfredshet og høye bytteterskler. Det er en utfordring når bredbånd er en nødvendighet for de fleste av oss, enten vi skal gjøre lekser, game, jobbe hjemmefra eller bruke hjemmetjenester via nett. Det er også bred politisk enighet om at alle i Norge skal ha tilgang på høyhastighets bredbånd. Det støttes også fra andre hold.

– Telenor har også gått ut offentlig og argumentert for at bredbåndsnettene bør åpnes opp. Flere av Distriktsenergis egne medlemmer tar også til orde for dette. Og dagens samtale håper jeg kan bidra til at vi kan gjøre dette til en realitet, enten gjennom frivillige ordninger eller gjennom reguleringer fra NKOM. Eller en kombinasjon, sa Blyverket under webinaret.

Blyverket mener at tiden på mange måter er overmoden. Det er kostbart å byge fiber, en kostnad når alt kommer til alt lastes over på oss som enkeltforbrukere. Enten i form av høyere priser og manglende utbygging der det i dag mangler høyhastighets bredbånd, eller samfunnet som helhet gjennom behov for støtteordninger og tilskudd.

– Ved å åpne fibernettene blir det mer konkurranse på pris, kundeservice og tjenester ut mot forbruker. Det er en positiv utvikling som vil gi mer valgfrihet og bedre tjenester for forbrukerne. Vi har samtidig forståelse for at dette er et stort skifte for aktørene.

Ifølge Blyverket er det heller ikke bare forbrukerne som kan komme godt ut av en åpning.

– En velfungerende ordning for utleie av fiber mellom tilbydere vil være bedre og billigere enn konkurranse gjennom overbygging med parallelle kabler, sa hun.

Løsningen ligger hos bransjen

Forbrukerrådet mener at det er på tide å ta diskusjonen om å slippe til andre leverandører i etablerte fibernett.

– Slik vi leser røyksignalene fra NKOM, så er det nå åpnet et vindu for å gi bransjen selv mulighet til å finne frivillige løsninger. Men dersom det ikke skjer, eller skjer på en måte som ikke skaper den effekten vi ser for oss, så håper og tror vi NKOM vil gå inn og regulere.

Forbrukerrådet er sikre på at en åpning som hindrer overbygging og som øker valgfriheten hos forbruker, vil være en god løsning for alle.

– Dette vil bidra til at vi unngår lokale bredbåndsmonopoler og begrenser overbygging i «attraktive» områder, samtidig som behovet for subsidier til utbygging i mer grisgrendte strøk kan reduseres. Vi er trygge på at dette kan gjøres på en måte som sikrer fortsatt utbygging, lønnsomhet for leverandørene og god konkurranse for forbrukerne, avsluttet Blyverket med å si.