Uoffisiell «Norgesmester» i gigabitdekning til hyttekunder

Jonas Johnsen, daglig leder i fiberselskapet InfraNord, og Oddbjørn Samuelsen som er tidligere everksjef i Repvåg Kraftlag og leder av Midt-Finnmark Kraftlag, har begge tatt del i fiberutbyggingen i området.
Nordkapp kommune er i ferd med å skrive seg inn i historiebøkene med fiberdekningen sin. Med så godt som fullstendig gigabitdekning til både hus og hytter, illustrerer det hvordan samfunnsutvikling og samarbeid mellom lokale aktører går hånd i hånd.

Det var Telekom Revy som løftet fram Nordkapps fiberdekning i sin nye rapport: «Norges eneste kommune med 100 % gigabitdekning til sine hytter er Nordkapp. Der har alle deres 341 hytter fiberdekning.»

Oddbjørn Samuelsen, som er tidligere everksjef i Repvåg Kraftlag og leder av Midt-Finnmark Kraftlag, og Jonas Johnsen, daglig leder i fiberselskapet InfraNord, har begge tatt del i fiberutbyggingen i området. De er på sin side litt mer tilbakeholdene i sine beskrivelser av egne bragder, sammenlignet med Telekom Revy.

– Det er noen hytter som fortsatt ikke har fiber, men tilgangen og muligheten til fiber er der for alle. Mye av det vi har gjort så langt er på dugnad fra hyttelag og lignende. Så vi er ikke helt i mål, men så godt som, forteller Samuelsen.

– Vi vurderer å bygge ut ennå litt til. Vi har ikke besluttet noe, men jeg regner med at vi i løpet av noen år har fiber på plass til alle der det er mulig, legger Jonas Johnsen til.

Suksess med samarbeid

Dekningen hadde uansett ikke vært der den er i dag uten samarbeidet med andre aktører. Hyttelagene har bidratt på sin måte, men en stor del av utbyggingsprosjektet kan tilskrives samarbeidet med oppdrettsselskapet Grieg Seafood.

– Grieg Seafood har blant annet bidratt til det største hyttefeltet ved Repvåg og Repvågstranda. Det bygde vi ut fordi Grieg ville ha fiber dit, forteller Johnsen.

Partnerskapet har ikke bare styrket fiberprosjektet i området, men også strategisk ved å åpne opp nye områder for fiberutbygging. Det har vært avgjørende for prosjektets fremdrift og suksess.

– Vi har tatt store deler av investeringene selv, blant annet før Grieg kom inn i bildet. Likevel er samarbeidet med Grieg verdt å trekke fram. At de gikk inn og investerte for å få fiberen til sin oppdrettslokasjon. Så all ære til dem, fortsetter Johnsen.

Gjennom dette samarbeidet har Grieg Seafood ikke bare bidratt til utviklingen av sin egen virksomhet, men også spilt en vesentlig rolle i å støtte fibertilgangen i området, noe som understreker viktigheten av samarbeid mellom ulike sektorer i store infrastrukturprosjekter.

Gjensidig lojalitet

Prosjektet har ikke alltid vært lønnsomt – det har det kun vært de siste årene. InfraNords ønske om å ivareta sitt samfunnsansvar har imidlertid veid tungt.

– I starten av utbyggingen tok vi samfunnsansvar. Det gikk sånn høvelig i null, men etter hvert som vi fikk et akseptabelt kundenivå, har selskapet nå gitt greit overskudd, deler Johnsen.

Utbyggingen av fiber har med andre ord utviklet seg til å bli et økonomisk bærekraftig prosjekt, med et solid samfunnsorientert fundament.

– Vi er et selskap som er opptatt av å bygge samfunnet rundt oss. Det handler om bolyst og å være et attraktivt område for etablering for næringslivet. Lojaliteten vi har hos kundene våre er gull verdt, og det er en lojalitet som er bygd opp over tid. Det handler om at kundene eier oss, og at vi er et samvirkeforetak, sier Samuelsen.

– Og det er jo ikke bare i Nordkapp kommune, men også i Måsøy og Porsanger. Hyttesatsingen vår har styrket forholdet mellom oss og kundene fordi de ender opp med å bli kunder både hjemme og på hytta. Derfor er de også lojale. De ønsker alt på én faktura, og de ønsker én leverandør, avslutter Johnsen.