Går det mot åpning av fibernettene og valgfrihet?

Mann med fibernett illustrert i bakgrunnen.
Kronikkforfatter Morten Braarud er markeds- og informasjonsansvarlig i Øvre Eiker Energi og Fibernett.

Kronikken av Morten Braarud ble først publisert hos Eikernytt.no.

Trolig gjør det det skal vi tro analytikere og regulatoriske myndigheter i landet. Jeg har nettopp kommet tilbake fra en stor nasjonal telekonferanse og hvor til og med den største fiberaktøren, Altibox kunne melde at de konkret arbeider med løsninger hvor flere innholdsleverandører kan benytte seg av ett og samme nett.

Telenor er allerede regulert for at andre skal få tilgang, mens resten av bransjen har vært avventende. Ikke så unaturlig egentlig da aktørene de siste 20-30 årene har investert 30 -50 milliarder kroner for at Norge skulle få et høyverdig bredbåndsprodukt. Da er det også viktig at de får avkastning på investert kapital selvsagt. Spesielt når vi tenker på at de fleste nettaktørene er direkte eller indirekte eiet av kommuner, eksempelvis gjennom lokale energiselskap.

Men nå er det mye som er i ferd med å endre seg. Folk flest ønsker å kunne velge sin leverandør av innhold uten til stadighet og måtte grave opp vei og hage for å få enda et nett inn til huset. Det koster mellom 20- og 30.000 kroner per husstand for å kople opp en ny husstand. Da er det temmelig meningsløst å grave en gang til når det allerede ligger et moderne nett i bakken med nøyaktig de samme egenskapene.

Denne endringen vil naturligvis ikke skje over natten, men bare det at bransjen i det store og hele er enige om at dette kommer til skje og at det jobbes konkret med dette fra de fleste aktørene er et sterkt signal.

Det er mye som skal på plass av ny teknologi og systemer hos aktørene, pluss at det skal på plass avtaler mellom netteier og innholdsleverandører, og at vi skal arbeide for likebehandling av alle aktørene som vil inn på nettet. Konkurransen om kundene vil da skje på innholdsnivå, kundeservice, leveringsevne og pris. Og ikke på det fysiske nettet.

Vi i Øvre Eiker Fibernett støtter tankegangen og jobber kontinuerlig for at kundene i Øvre Eiker kommune skal få så gode opplevelser som mulig både hva gjelder innhold, kundeservice, stabilitet og ytelse. Vi følger derfor svært godt med utviklingen i bransjen for at vi nettopp skal innfri kundeønskene så godt vi kan. Vi har siden 2010 bygget fibernett til nesten hele kommunen og ut fra ovennevnte går vi og resten av bransjen inn i en ny tid eller et skifte om du vil.

Vi må være forberedt på å gå fra et lokalt monopol og slippe til flere innholdsleverandører. Det vi kanskje er mest spent om er hvorvidt innholdsleverandører ser gevinst i å konkurrere med andre aktører i de mindre nettområdene. De må også bruke betydelig ressurser innen teknologi, markedsføring, salg osv. for å oppnå ønsket kundevolum.

Det er ikke noe som vi som netteier kan påvirke i nevneverdige grad annet enn å tilby tilgang til nettet. Uansett, det synes ganske klart at det er liten hensikt å få enda flere kostbare nett inn til den enkelte husstand dersom du allerede har et fullverdig fibernett med alt hva det innebærer av graving både i gater, hager, gårdsplasser med videre.

I alle fall så lenge vi er godt fornøyd med det vi allerede har. Vi går spennende tider i møte i bredbåndsverden både som netteier, innholdsleverandør og ikke minste kundene.