Bli med på webinar: Fordeler og ulemper med åpning av fibernettene

Lilla strømledninger
Møt representanter fra NKOM, Forbrukerrådet, Øvre Eiker Fibernett og NextGenTel når Distriktsenergi inviterer til gratis webinar om åpningen av fibernettene den 13. desember.

Åpningen av fibernettene var blant temaene som ble tatt opp under Mediebedriftenes Arendalsuka-arrangement «Fanget i fibernettet. Hvordan sikre valgfrihet for forbrukerne?». Der tok de største politiske partiene, Mediebedriftene og Forbrukerrådet til orde for en åpning med et ønske om å gi større valgfrihet for kundene, samt å unngå parallell utbygging.

Politikerne ga bransjen ett til to år til å selv sørge for en åpning av fibernettene. Dersom bransjen ikke fikk til dette, ville politikerne instruere NKOM om å lage forskrifter som åpner fibernettene for fri konkurranse.

I denne sammenhengen sendte Distriktsenergi ut en spørreundersøkelse til våre medlemmer for å kartlegge deres syn på saken. I webinaret presenterer vi funnene og plukker opp trådene for videre diskusjon.

Håper på økt konkurranse

Norske bredbåndskunder er i stor grad bundet til den leverandøren som først la fiber i nabolaget. Dessverre kan de færreste bytte hvis de er misfornøyde på grunn av lokale bredbåndsmonopoler og andre innelåsende mekanismer. Dermed blir også retten til å gå ut av avtalen ved endringer i priser og avtalevilkårene lite aktuell.

– Vi opplever at stadig flere ser fordelene med økt konkurranse i fibermonopolene, ikke minst aktører innholdsleverandører og selskaper som tilbyr tjenester i andres nett. Telenor, som i dag langt må slippe til andre aktører, har den siste tiden også tatt til orde for mye av det samme, forteller Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Blyverket er blant aktørene som deltar på webinaret, der hun skal fortelle mer om Forbrukerrådets støtte til åpningen av fibernettet og tidshorisonten for det.

– Nkom ser i disse dager på fremtidig regulering av dette markedet. Vi håper dette kan føre til økt konkurranse. Hvorvidt dette skjer, og eventuelt når, er vanskelig å si.

Program og påmelding

  • Morten Braarud fra Øvre Eiker Fibernett forteller om bakgrunnen for forslaget om å åpne fibernettet
  • NKOM presenterer sitt syn på en åpning av fibernettet
  • Distriktsenergi forteller om resultatene fra spørreundersøkelsen blant fiberaktørene
  • Inger Lise Blyverket forteller om Forbrukerrådets støtte til åpningen av fibernettet
  • Trond Larsen forteller om NextGenTels vurdering av åpningen av fibernettet

Webinaret er gratis og vil foregå på Teams

13. desember, 09.30-11.00

Påmelding til arvid@distriktsenergi.no.mailto:arvid@distriktsenergi.no
Lenke til webinaret sendes etter registrert påmelding.