None
Alf Vee Midtun mottok prisen som æresmedlem under Distriktsenergis årskonferanse i Kragerø.    

Alf Vee Midtun er årets æresmedlem i Distriktsenergi

av Redaksjonen
02. juni 2022
Alf Vee Midtun har lag fartstid i bransjen og i Rauma Energi. Der startet han som som markedssjef i 1995, og har siden 2010 vært administrerende direktør i selskapet. På merittlisten har han også flere verv for Distriktsenergi – nå er han æresmedlem.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Midtun har sittet i styret til Distriktsenergi siden 2011, og har i tillegg ledet Markedsutvalget som var et samarbeid med Samfunnsbedriftene i flere år. Han har alltid vært en god diskusjonspartner i viktige saker, og har i senere tid engasjert seg særlig i spørsmålet rundt nord-sør-problematikken. Dette var noe av det daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert, trakk fram da han delte ut prisen under årskonferansen.

– Alf har fulgt utviklingen og vært en av de som har gjort en innsats og kommet med konstruktive innspill og staket ut kursen. Han er engasjert og opptatt av fellesskapets beste. Det ligger i bunnen. Han har sett nytten av å være med på å forme organisasjonen og er en av de som har fått oss i riktig retning de siste årene, forteller Lockert.

– Jeg setter veldig pris på å få en slik utmerkelse, en fin attest å få. Ser videre frem til å jobbe med mange interessante oppgaver på vegne av bransjen, i sammen med flinke styremedlemmer og en flink administrasjon, sier Vee Midtun.

Tidligere vinnere

2018: Wiggo Knutsen
2019: Jan-Erik Brattbakk
2020: Olaf Vik
2021: Bjørg Brestad
 

02. juni 2022