Synes ditt selskap at den digitale utviklingstakta byr på utfordringar i ein allereie krevjande bransje? Ønsker selskapet ei topp moderne digital plattform tilrettelagt for innovasjon, produkt- og tenesteutvikling?

Wattn trur på at vi saman med deg kan realisere felles mål, og ønsker å invitere deg med inn i eit spennande samarbeid og partnarskap. Så la oss ta ein uformell prat om moglegheitene vi har i allianse med kvarandre!

 • Bruk di eiga merkevare med sterke assosiasjonar lokalt
 • Få tilgang til ei spennande produkt- og tenesteportefølje
 • Kople deg enkelt på den framtidsretta digitale plattforma til Wattn

Fitjar Kraftlag, Hardanger Energi, Hemsedal Energi, Eidefoss Strøm, Rauma Energi og Sunndal Energi er allereie alliansepartnere.

I alliansen kan vi hjelpe deg med…

App

Du får tilgang på ein av marknadens beste kundeappar med eigen logo. Appen vert kontinuerlig vidareutvikla med ny funksjonalitet.

Marknadsføing

 • Digital marknadsføring og SoMe
 • Webside og innhaldsproduksjon
 • Kampanjekøyring
 • Sosiale medier
 • Analyse og optimalisering

Rådgjeving og kompetanse

 • Kurs og opplæring
 • Rådgjeving

Kundeservice

Vi kan overta kundeservicetenesta heilt eller delvis, og tilby 1. linje på digital support.

Produkt og tjenester

 • Felles produkt- og tenesteportefølje
 • Samarbeid på innovasjon og utvikling
 • Tilgang på tenesteportefølje

Fakturering og innfordring

 • Felles produkt- og tenesteportefølje
 • Samarbeid på innovasjon og utvikling
 • Tilgang på tenesteportefølje

Wattn som ein samarbeidspartner

Wattn satsar på ein vera ein samarbeidspartnar for bedrifter, dette gjer ein med bla. å ha etablert EnergiArena. EnergiArena er ei nettverkssamling for alle bedrifter med fokus
på smart og berekraftig energibruk. Dei som deltar på EnergiArena får ein
tidleg tilgang på informasjon som potensielt kan ha mykje å seie for bedrifta si.

Energirådgjeving

Ein hjelper bedrifter med å ta gode energival gjennom god rådgjeving. Vi spelar på lag med næringslivet.

Smarte tenester

Innsikt er avgjerande for kostnadseffektiv og berekraftig bruk av straum. Wattn hjelper kundane å ta smarte val, og oppdage moglegheitene i framtida.

Sponsor

Saman med alle dei kreative og talentfulle sjelene rundt oss, ønsker vi å vere med å skape engasjement, levande lokalmiljø og bidra til ei meir berekraftig framtid.

Kontaktinformasjon

Kenneth Ingvaldsen
Leiar marknad
E-post : kenneth.ingvaldsen@wattn.no
Tlf.: 934 11 432

Bjarne Dybvik
Konstituert dagleg leiar
E-post: bjarne.dybvik@wattn.no
Tlf.: 905 22 436