Aasland leverer – endringer i kravet til funksjonelt skille

Foto: Naina Helen Jåma
Nå som Energi- og miljøkomiteen har behandlet forslaget om å heve grensen for funksjonelt skille, er det i ferd med å bli historie for brorparten av nettselskapene i landet.

Veien til målet har vært lang, men for et år siden foreslo regjeringen en endring i energiloven om kravet til funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet.

Regjeringens forslag innebar en endring som utvider unntaket fra kravet om funksjonelt skille, og at kravet bare skal gjelder for nettselskaper med 100.000 eller flere nettkunder – på tilsvarende nivå som i EU. Grensen har tidligere ligget på 10.000 kunder.

Innstillingen fra Energi- og miljøkomiteen innebærer at det er flertall for endringen på Stortinget. Det var bare Frp, Høyre og Venstre som gikk inn for å beholde kravet om funksjonelt skille for selskaper med flere enn 10.000 kunder. Med andre ord vil forslaget bli vedtatt, og kravet om funksjonelt skille vil kun gjelde et fåtall av de største nettselskapene i Norge.

Endelig en realitet

Endring av kravet om funksjonelt skille har vært blant Distriktsenergis fanesaker over lang tid, fordi grensen på 10.000 nettkunder har bidratt til unødvendig byråkrati og kostnadskrevende hindre.

Derfor var det stor glede i salen under årskonferansen vår i fjor, da olje- og energiminister Terje Aasland kunne meddele at regjeringen jobbet med forslaget til en lovendring.

– Den nedre grensen for funksjonelt skille er i dag 10 000 nettkunder, men jeg mener det er riktig å heve denne grensen. Kravet i Norge bør ikke være strengere enn i EU på dette området. I tillegg bidrar vi med denne endringen til at energikonsernene kan utnytte kompetansen i selskapet på en enda mer effektiv måte, sa Terje Aasland fra scenen i fjor.

Nå, ett år etter, blir forslaget vedtatt. Regjeringen leverer som lovet og vi er godt fornøyde med at forslaget endelig blir en realitet.