I vårt arbeid opplever vi mye kontakt med leverandører som er i dialog med oss og direkte med medlemmene våre. Her presenteres spennende løsninger for bransjen, ideer og kompetanse som stilles til rådighet. Vi er som bransje helt avhengig av en god interaksjon med omverden for å løse våre oppgaver på en smart, effektiv og framtidsrettet måte. 

Med det som utgangspunkt har Distriktsenergi etablert en partnerordning. Gjennom partnerordningen tar vi på alvor at hele bransjen må stå sammen for de gode løsningene. 

Er du Partner vil du: 

  • Være prioritert som utstiller på årskonferansen 
  • Få en presentasjon av bedriften på distriktsenergi.no
  • Få en mulighet til å publisere relevante saker på våre sosiale plattformer og på Distriktsenergi.no 
  • Få en mulighet for å gjennomføre fagwebinarer mot våre medlemmer 
  • I tillegg vil ansatte i Distriktsenergi tilstrebe å stille opp på begivenheter arrangert av en Partner