Om Distriktsenergi

Distriktsenergi er en landsdekkende interesseorganisasjon for norske kraftselskaper, der nettselskapenes rammebetingelser er organisasjonens primære arbeidsområde. Distriktsenergi skal styrke medlemsbedriftenes posisjon i eget distrikt og bidra til lokal verdiskapning. I tillegg jobber organisasjonen for å sikre en samfunnstjenlig riktig infrastruktur og kraftdistribusjon, der hensynet til effektiv ressursbruk, rimelig nettleie og forsyningssikkerhet på kort og lang sikt tillegges vekt.

Også interessefeltene bredbånd, kraftomsetning, og kraftproduksjon er arbeidsoppgaver for Distriktsenergi.

Historie

Den 12. desember 2001 møttes 23 nettselskap i hovedsak fra Nord-Norge og Møre på Sandtorgholmen Hotell i Harstad kommune og stiftet FSN, forløperen til Distriktsenergi. FSN (Forum for strategisk nettutvikling) ble stiftet da det var åpenbare interessemotsetninger mellom de største nettselskapene i Norge og i all hovedsak distriktsenergiverk lokalisert litt utenfor landet største byer. FSN's første sak var spørsmålet om sentralnettets utstrekning, der organisasjonen kjempet imot en endring som ville medføre at en større andel av felleskostnadene ble lagt igjen i distriktene enn det som var tilfellet før. FSN lyktes i sin streben etter at sentralnettet ikke ble redusert som foreslått.

Etter å ha vært en kamporganisasjon innledningsvis, ble FSN etter hvert til Distriktsenergi med et bredt sett av oppgaver på vegne av medlemmene. Selv om bransjen interessepolitisk er på samme linje i en rekke saker, er det likevel tidvis større motsetninger i spørsmålet som gjelder de største nettselskapene lokalisert sentralt i og omkring de største byene og landets øvrige nettselskaper.  Dette gjelder for eksempel fordeling av kostnadene til nettleie i Norge og spørsmålet om kompensasjon for å drive et nett i grisgrendte strøk med særlige utfordringer geografisk og topografisk.  

FSN ble Distriktsenergi på årsmøte i Narvik i 2017.

Distriktsenergis formål og prioriterte arbeidsoppgaver

Organisasjon

Organisasjonens første styreleder var Eilif Amundsen, den gang ansatt i Hålogaland Kraft. Styrets leder i dag er Halvard Fjeldvær fra Svorka. Daglig leder er Knut Lockert.

Distriktsenergi

Org.form.               Organisasjon/forening        
Org.nummer 984 046 839
Etablert 2001
Hovedkontor Oslo
Adm. dir. Knut Lockert
Nettsted Distriktsenergi.no