Seminar om erfaringer med selskapsmessig skille

Strømmaster og blå himmel
Bli med når Distriktsenergi og Fornybar Norge inviterer til fysisk seminar om erfaringer med selskapsmessig skille på Næringslivets hus i Oslo.

Distriktsenergi og Fornybar Norge samler et panel fra RME, Haavind, Eidefoss, Ren Røros og Valdres Energi for å dele sine tanker om temaet.

13. september 2023
10:00-14:00

Næringslivets hus

Medlemmer: 6 100,- + mva
Andre: 7 400,- + mva

Påmelding snarest

Nettvirksomheten er et monopol som ofte er i samme konsern som konkurranseutsatt virksomhet, som kraftproduksjon og kraftsalg. Bakgrunnen for lovendringen om selskapsmessig og funksjonelt skille som trådte i kraft i 2021, var å skille monopolvirksomhet fra konkurranseutsatt virksomhet. Dette ville etter myndighetenes syn redusere risiko for kryssubsidiering og forhindre at nettselskapene gir særlige fordeler til enkeltaktører.

De nye kravene til selskapsmessig skille innebærer at nettselskapene skal skilles ut i egne selskaper som ikke driver med annen virksomhet. Videre stilles det krav til at nettselskap ikke kan ha kontroll over enheter som driver med annen virksomhet. Nettselskap kan heller ikke kontrolleres av enheter som driver med produksjon, eller omsetning av elektrisk energi og fjernvarme. I praksis vil de aller fleste nettselskapene inngå som en selvstendig enhet i et konsern, der morselskapet ikke driver med annen virksomhet.

Det har over tid kommet mange henvendelser om problemstillinger knyttet til selskapsmessig skille. Derfor vil vi bruke seminaret til å diskutere aktuelle erfaringer. Vi kommer innom flere forhold, blant annet konserninterne kjøp, fordeling av konsernkostnader og personaladministrasjon mellom selskapene.

Program

10:00-10:05InnledningTrond Svartsund, Fornybar Norge
Arvid Bekjorden, Distriktsenergi
10:05-10:35Regulators erfaringer med selskapsmessig skilleRoar Amundsveen, RME
10:35-11:00Hva tenker vi om selskapsmessig skille?Espen Nordbø, Haavind
11.00-11.15Pause
11.15-11.40Erfaringer fra EidefossHans Kolden, Eidefoss
11:40-12:10Erfaringer fra Ren Røros Olav Vehusheia, Ren Røro
13.35-13.50TBA
13.50-14.00Oppsummering og avslutningTrond Svartsund, Fornybar Norge
Arvid Bekjorden, Distriktsenergi

Praktiske opplysninger

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Distriktsenergi har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Distriktsenergis kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter. Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.