Nå skal Strøm styre Hålogaland Kraft Nett

Med et navn som forplikter, tar Øyvind Strøm over som ny direktør i Hålogaland Kraft Nett. Fremover er effektiv drift, de ansattes utvikling, lav nettleie og prioritering av riktige prosjekter noen av punktene på Strøms prioriteringsliste.

Øyvind Strøm har tidligere jobbet som kraftverkssjef og tar nå over stillingen som direktør etter Ida Texmo Prytz. Han har utdanning som sivilingeniør innen teknisk kybernetikk (automasjon) og har vært i HLK siden 2007. Han har også hatt en rekke styreverv både innenfor næring og frivillighet.

Hva tenker du om fremtiden i Hålogaland Kraft Nett?

Den er veldig spennende. Det jeg tenker vi må sette fokus på er:

  1. Effektiv drift, smartness og det å kunne bruke ny teknologi på en god måte, slik at vi oppnår en mer effektiv drift og igjen får vår andel av nettdelingskaka.
  2. Vi må ta vare på de ansatte. Passe på å utvikle dem i dem i riktig retning. Sikre at vi har riktig kompetanse for å kunne være ledende i den nye digitaliserte verdenen.
  3. Vi må sikre at regionen fortsatt har en lav nettleie. Den har historisk vært lav, og vi ønsker fortsatt at den skal være lav.
  4. Passer på at vi finner og prioriterer de riktige prosjektene i den store bunken vi har.

De fire tingene er de viktigste tingene på kort og lang sikt, forteller Strøm.

Distriktsenergi ser frem til et godt samarbeid og ønsker Øyvind Strøm lykke til i den nye jobben.