Høy aktivitet hos Bindal Kraftlag

Frode Næsvold, elverkssjef i Bindal Kraftlag
Frode Næsvold, elverkssjef i Bindal Kraftlag.
De siste årene har Bindal Kraftlag hatt mye å henge fingrene i. Så mye at elverksjefen nå ønsker seg flere timer i døgnet.

Frode Næsvold er elverkssjef i Bindal Kraftlag som er et lite energidistribusjonsselskap lokalisert i Bindal kommune, lengst sør i Nordland fylke. Vi har tatt en prat med ham for å høre hvilke prosjekter kraftlaget har vært opptatt med i det siste.

Ferge og havbruk

Han kan blant annet fortelle at flere av virksomhetens elektrifiseringsprosjekter har tatt mye tid, og at det er noe de trenger mer av.

– Den største utfordringen vår er tid. Vi befinner oss i en kommune som består både av kyst og innland, men det er aktiviteten langs kysten som virkelig har dratt av gårde de siste årene. Elektrifiseringen av fergen er et stort prosjekt fordi fergeleiene ofte er langt ut der det ikke bor så mange, sier Næsvold.

Men fergen er ikke det eneste som elektrifiseres langs kysten i Bindal. Det gjør også havbruksnæringen.

– I vår region er det er mye oppdrett av laks, og vi har naturriktige forhold som er grunnen til det. Tidligere har standarden vært at fôranlegg og sjøanlegg har vært forsynt med diesel. Nå skal vi over på elektrifisering, og det er vi godt i gang med, selv om det finnens noen lokaliteter der det ikke er mulig.

Det tildeles konsesjoner jevnt, og det er fortsatt mange sjøanlegg som har potensial når det gjelder elektrifisering. Selv om elektrifiseringen har gått bra så langt, er Næsvold spent på den videre utviklingen.

– Det er energikrevende anlegg og vi er i en region med stor vekst der knappheten med kapasiteten i regionnettet begynner å melde seg, sier han.

Beredskap og sikkerhet

tillegg til at elektrifiseringen har vært tidkrevende, er også beredskap et tema som er evig aktuelt for Bindal Kraftlag. De jobber etter følgende motto: «Det er sannsynlig at det usannsynlige skjer».

– Vi bor i en forblåst kommune. Da handler det å være i forkant når det kommer til beredskap. Både når det gjelder å ha nettet i forskriftmessig stand, men også at det tåler værpåkjenningene som kommer. Vi må dimensjonere oss beredskapsmessig for at uværet slår til før eller siden, forteller han.

Det har Bindal Kraftlag gjort med et solid team.

– Vi har et meget drevent mannskap. Vi har åtte ansatte med gjennomsnittlig ansenitet på 26 år. Det er mye erfaring og kompetanse, og selvfølgelig mye lokalkunnskap. Med unntak av noen hendelser tidlig på 70-tallet, har det ikke vært en eneste arbeidsulykke hos oss, og det skyldes blant annet kulturen som er innarbeidet, avslutter Næsvold.