God sommer fra Distriktsenergi

Mann som poserer til kamera.
Styreleder i Distriktsenergi, Halvard Fjeldvær.
Et kraftnorge delt i to med lave strømpriser nordover og priser på et nivå vi ikke har sett før sørover, utfordrer kraftmarkedet slik vi kjenner dette i dag. I tillegg står vi en situasjon der køen for nettilknytninger vokser over hele landet, og vi ser at det er et sterkt økende behov for mer kraft i Norge. Fundamentale utfordringer må således løses fremover. En etterlengtet ferie med påfyll av energi kan noen og enhver trenge før vi i løpet av høsten igjen skal ta tak i viktige oppgaver for AS-Norge.

For en vår det har vært, og for en spennende høst vi skal gå inn i. Da skal Strømnettutvalgets konklusjoner og anbefalinger vurderes og gjennomføres med mål om raskere prosesser, og mot jul skal Energikommisjonen komme med sine anbefalinger og vurderinger i helt fundamentale utfordringer kraftbransjen står i fremover. Regjeringen og Stortinget trenger et godt faktabasert fundament i bunn når viktige energifaglige og energipolitiske beslutninger skal tas fremover. Vi håper og tror Energikommisjonen vil gi dem nettopp det.

Av andre energifaglige spørsmål vi er opptatt av, var det svært gledelig at olje- og energiministeren fortalte at grensen for kravet til det funksjonelle skillet løftes til 100 000 kunder under årskonferansen til Distriktsenergi. De som kjenner oss vet at vi ikke akkurat ble lei oss for den meldingen, som setter selskapene i stand til selv å velge hvordan de vil utnytte ledelsen og kompetansen i konsernet. En endring som reduserer byråkrati og kostnader for selskapene som omfattes av regelendringen.

Også det stadig tilbakevendende spørsmålet om utjevning av nettariffene har vi store forventinger til i løpet av høsten. Den samme olje- og energiministeren kunne meddele på den samme årskonferansen at til høsten skulle Hurdalserklæringens tilnærming om utjevning av nettleien opp av skuffen og ut i praktisk politikk. Herlig. Distriktsenergi lover å være på ballen med konstruktive tilnærminger som gir en reell og varig utjevning av nettleien i Norge.

Også nettselskapenes rammeregulering er gjenstand for endringer. Vi kan ikke understreke nok hvor viktig det er at denne fungerer etter intensjonen og måler effektiviteten selskapene mellom på en tilfredsstillende måte. Her er vi i god dialog med et RME vi opplever ønsker en god regulering som fungerer på en god måte. I den dialogen skal vi minne om at et unntak for force-majeure i kile-ordningen åpenbart bør på plass.

Oppgavene står med andre ord i kø for medlemmene, for byråkratiet og landets politikere. Fra Distriktsenergis side kan vi love at vi skal bidra så godt vi kan inn i dette med forslag til gode og konstruktive løsninger fremover i samarbeid med våre medlemmer.

Vi starter arbeidet med alle spennende utfordringer med et par arrangementer på Arendalsuka og kanskje vi ses der?

Inntil da, god sommer til dere alle.