Kvale er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma som siden oppstarten i 1988 har vokst til å bli et stort og kompetansetungt advokatfirma. Vårt primære mål er å støtte og veilede kundene våre i de ulike problemstillinger de står overfor. Med over 110 dedikerte advokater i Oslo, Ålesund og Tromsø, er vi stolte over å tilby skreddersydd juridisk rådgivning innenfor innen alle sentrale forretningsjuridiske disipliner.

Vi drives av et ønske om å bygge sterke og varige forhold med klientene våre, slik at vi kan møte deres behov på best mulig vis. Derfor er vi glade for å bistå Distriktsenergis medlemmer med kostnadseffektiv rådgivning av høy kvalitet.

Vi har et eget energiteam som ledes av vår partner, Kristin Ourom. Kristin har i over 20 år jobbet med fornybar energi, herunder kraftutbygging, kraftforsyning og strømsalg, og hennes kjennskap til og kunnskap om rammereguleringene i bransjen er dermed meget god. Kristin har også betydelig kunnskap og erfaring knyttet til bredbånd/fiberinfrastruktur, og bistår både på fibereiersiden og innholdssiden.

Hennes mangeårige erfaring og kompetanse gjør henne også til en mye brukt foredragsholder i bransjen, inkludert til Distriktsenergis medlemmer. I tillegg sitter hun i en rekke styrer. Hun er bla styreleder i Eiker Energi og styremedlem i Vardar AS, i tillegg til å være styreleder i Sparebank1 Hallingdal Valdres. Kristin deltar på Distriktsenergis årskonferanse.

Energiteamet

Vårt energiteam jobber både nasjonalt og internasjonalt, og med selskaper av ulik størrelse, og er i dag involvert i en rekke spennende prosjekter, spesielt innen produksjon og effektivisering. Teamet jobber med energirettslige problemstillinger innen produksjon, transport og lagring av energi, i tillegg til transaksjoner som involverer energiselskapene.

Fornybar energi

Fornybarnæringen er i en rivende utvikling – ikke minst basert på fokus på det grønne skifte, hvor det er store politiske ambisjoner og fokus på ny teknologi – og vi er med på denne utviklingen.. Vår ekspertise strekker seg over hele spekteret av fornybare energikilder, inkludert sol, vind og hydrogen. Vi bistår med alt fra kraftutbygging, inntektsrammeregulering, konsesjonsregelverket til selskapsrett og kontraktsrett, og våre advokater holder seg kontinuerlig oppdatert på bransjens rammebetingelser også for å finne gode løsninger tilpasset fremtiden. Vi bistår også i prosjekter knyttet til etablering av nye næringer tilknyttet energiselskapene og dets eiere. Vi har de siste årene bistått ved en rekke transaksjoner i energibransjen, som også omfatter bistand til strategiske vurderinger for eiere og selskapet, i tillegg til støtte til forhandlinger og avtaleinngåelse.

Selskapsrett- og transaksjoner

Vår avdeling for selskapsrett og transaksjoner er en viktig del av vår kjerne. Vi bidrar med praktiske og løsningsorienterte råd – alltid med klientens kommersielle mål i fokus. Vårt team håndterer alle typer selskapsrettslige oppdrag, inkludert fusjoner og oppkjøp, selskapsstrukturering og finansiering, med fokus på energibransjens behov.

Skatt og avgift

Vår skatte- og avgiftsavdeling består av erfarne advokater som tilbyr innsikt og råd i et bredt spekter av skatt- og avgiftsrettslige spørsmål. Vår bistand omfatter blant annet selskaps- og næringsbeskatning, optimalisering av selskapsstrukturer, internprising, eiendomsskatt, merverdiavgift og klagesaker.

Arbeidsrett

Vår arbeidsrettsavdeling består av spesialiserte advokater som håndterer et bredt spekter av problemstillinger. Vi har høy kompetanse innen alle arbeidsrettslige områder, herunder omorganisering/nedbemanning, varsling, ansettelse/ansettelsesavtaler, internasjonale arbeidsforhold, innleie og konsulentavtaler, virksomhetsoverdragelser, personalsaker, incentivordninger, arbeidsmiljø, internkontroll, tariff, pensjon mv. Vi jobber spesialisert med arbeidsrett, og har dermed stor grad av både fleksibilitet og leveringssikkerhet for alle oppdrag og klienter

Eiendom

Vår eiendomsavdeling arbeider daglig med alle aspekter av fast eiendom. Dette inkluderer alt fra plan- og bygningsrett til eiendomstransaksjoner, utvikling, næringseiendom, industrianlegg og leiekontrakter. Vi bistår en rekke aktører i eiendomsbransjen, som utbyggere, investorer, leietakere, utleiere og entreprenører.

Anskaffelser, konkurranse og EU

Vår avdeling for anskaffelser, konkurranse og EU består av erfarne advokater med omfattende erfaring fra hele anskaffelsesprosessen og konkurranserettslige spørsmål. Vi bistår med alt fra oppkjøp og fusjoner til samarbeidsavtaler og etterforskning fra konkurransemyndighetene, og legger stor vekt på å etablere gode dialoger og tillitsforhold til konkurransemyndighetene.

Tvist

Vår avdeling for tvisteløsning og prosedyre har en imponerende rekkevidde og ekspertise innenfor komplekse kommersielle tvister. Våre advokater, hvorav flere har møterett for Høyesterett, representerer kunder innen energi, industri, handel og mange andre sektorer, og har en sterk tilstedeværelse i internasjonale rangeringer.

Alle våre advokater står til disposisjon for Distriktsenergi sine medlemmer. I tillegg til de nøkkelressurser som er tilbudt, vil vi kunne tilby ytterligere ressurser avhengig av behov og etterspørsel. Vi gir rask respons med skreddersydde team for en effektiv bistand.

Vi vil alltid stille til rådighet den beste kompetansen og ta gjerne kontakt.

Kontakt oss

Kristin Ourom
Partner
E-post: ko@kvale.no
Tlf.: +47 915 50 799