– Punkt nummer én: følg regelverket

Torfinn Jonassen, seksjonssjef for kunde og nett i NVE/RME, mener det er mange gode grunner for strømleverandørene til å følge regelverket. Én av dem er at det bygger tilliten til kundene.

– Først vil jeg si at man har et godt sluttbrukermarked til strøm i dag. Det er stor konkurranse, og det er relativt lett for forbrukere å skaffe seg gode avtaler, innleder Jonassen og fortsetter.

– Når det gjelder tillit er det viktig at strømleverandørene følger regelverket. Vi har hatt en del tilfeller der strømleverandørene faktisk ikke har gjort det. Regelverket ble strammet inn fra i fjor av, der man skal gi bedre opplysninger på fakturaen, slik at kundene skal vite hvilke kontrakter de har, og til hvilke vilkår. Og at alle kontrakter skal være registrert hos strømpris.no. Så vi fører nå tilsyn på at det skjer. Der går vi gjennom alle strømleverandører som selger til husholdninger, og sjekker at de følger regelverket.

– Så punkt nummer en: følg regelverket, oppfordrer han.