– Opplever at Distriktsenergi er en sterk støttespiller

Advokatfirmaet Kvale er en av partnerne til Distriktsenergi. Foto: Kvale.
Kristin Ourom er partner i Kvale. Hun sier det er flere årsaker til at advokatfirmaet valgte å inngå et partnerskap med nettopp Distriktsenergi.

– Vi opplever at Distriktsenergi er en sterk støttespiller for medlemmene sine. Det å få jobbe med en aktør som representerer så mange sterke selskaper i hele landet, selskaper som også er viktige lokale bidragsytere, er en stor motivasjon for oss. 

Spennende muligheter 

Kvale håper å kunne bidra i mange spennende prosjekter fremover for selskaper i hele Norge. Enten det er for håndtering og utvikling av eksisterende forretningsområder, eller utvikling av nye forretningsområder.

– Dette er en bransje med spennende muligheter fremover, men også utfordringer som må håndteres på en riktig måte, påpeker Ourom. Selskapene står overfor mange muligheter. I dag jobber vi for eksempel med mange prosjekter for utvikling av sol, vindkraft, lagringsmuligheter og digitalisering. Dette også som samarbeidsprosjekter mellom selskaper.

Kan bidra med gode og effektive juridiske råd 

Kvale bistår i dag mange energiselskaper i hele landet i en rekke saker – fra konsesjonslovgivning, kraftutbygging og nettregulering til utvikling av nye forretningsområder, i tillegg til blant annet selskapsrett. Ourom sier at de ønsker å dele erfaringer med Distriktsenergi og deres medlemmer. 

– Målsetningen er å kunne bidra med gode og effektive juridiske råd for Distriktsenergis medlemmer. Dette slik at medlemmene er trygge i forhold til det rammeverket de operer innenfor – og på de valg de står overfor. Vi har over lang tid vært heldige å få jobbe for Distriktsenergi og deres medlemmer, noe som gjør at vi i dag kjenner mange av disse svært godt. 

Smittende engasjement 

I samarbeidet legger Ourom vekt på at engasjementet smitter. 

– Da tenker jeg spesielt på Knut og Arvid. Å jobbe sammen med Knut og Arvid gir både energi og kunnskap, og det er stort engasjement for å finne gode løsninger innenfor regelverket. I tillegg vil jeg også gi ros til Distriktsenergi for sitt energipolitiske arbeid som er med på å sikre et godt rammeverk for medlemmene.