Facebook-gruppe vil ha makspris på strøm. Det er ikke en god løsning.

Arendal, faksimile fra Facebook-gruppe.
Facebook-gruppen «Vi som krever billigere strøm» ønsker å markere sin misnøye knyttet til de høye strømprisene under Arendalsuka. Nå har de samlet inn over 100.000 kroner for å gjennomføre markeringen.
Med over 600.000 medlemmer i ryggen, ønsker Facebook-gruppen «Vi som krever billigere strøm» å markere sin misnøye knyttet til de høye strømprisene under Arendalsuka. Deres løsning på problemet: Makspris på strøm. Det er et forslag som kan avle nye utfordringer.

Nettavisen skrev nylig om Facebook-gruppen «Vi som krever billigere strøm» som har samlet inn nesten 100.000 kroner på under et døgn for å arrangere en protest mot de høye strømprisene under Arendalsuka. I artikkelen forteller initiativtakeren bak innsamlingen, Jan Eivind Braaten, til Nettavisen at gruppens medlemmer er provosert over statens prispolitikk på strøm. Det ønsker de å markere for «makteliten» som er samlet under Arendalsuka i midten av august. Braatens forslag for å få bukt med de høye prisene er å innføre makspris.

Ikke den beste løsningen

Årsaken til at strømprisene ligger på dagens nivå er sammensatt. I tillegg til at lite nedbør og lav magasinfylling i sør, påvirkes blant annet prisene av energikrisen i Europa – mye på grunn av Russlands invasjon av Ukraina. Med lite gass fra Russland, drives gass- og kraftprisene i Europa opp. Også i Norge.

Distriktsenergi er imidlertid ikke enig i at makspris på strøm her hjemme er en god løsning i møte med de høye strømprisene. Siden det er liten sannsynlighet for at magasinene fylles i tilstrekkelig grad, er forbruksreduksjon et bedre alternativ. Insentivene for å redusere bruken vil ikke være de samme dersom makspris innføres. Når det er lite av en vare, i dette tilfellet kraft, vil makspris bidra til tilsvarende eller økt forbruk, mens varemangelen består eller forverres.

Gahr Støre mener at makspris ikke er utelukkende positivt

Statsminister Jonas Gahr Støre har selv tatt til orde for at makspris ikke er like enkelt som det kan virke ved første øyekast, og at denne løsningen har sine ulemper. Til NTB forteller han at regjeringen likevel ser på to forskjellige former for makspris som tiltak mot de høye strømprisene, men at ingen av dem er utelukkende positive.

Den ene løsningen handler om å sette en makspris på prisen som forbrukerne betaler, slik som strømstøtteordningen vi har hatt. Den andre løsningen går ut på å sette et tak for hva kraftselskapene kan ta betalt. Begge har sine fordeler og ulemper. I likhet med Distriktsenergi, trekker Støre blant annet fram manglende insentiver for strømsparing og sparing av vann i magasinene som argumenter mot.