En utdatert ordning

Knut Lockert (Distriktsenergi) og Kristin H. Lind (Fornybar Norge) mener KILE-ordningen er utdatert.
Distriktsenergi og Fornybar Norge ønsker en evaluering av KILE-ordningen. Ønsket ble lagt frem og sendt som et felles brev til Reguleringsmyndigheten (RME) i NVE forrige uke.

KILE står for kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke-levert energi. Hensikten med ordningen er å gi nettselskapene insentiver (motivasjon) til å bygge og drifte nettet med en samfunnsøkonomisk optimal leveringspålitelighet. I brevet blir det derimot presisert at KILE-ordningen – til tross for gode intensjoner – får noen underlige utslag og konsekvenser.

Force Majeure

I det nylig sendte brevet viser organisasjonene til et tidligere sendt brev, datert 10.11.2021, men som ikke har blitt besvart. Det er, som i 2021, blant annet såkalt force majeure som står på agendaen. Både Distriktsenergi og Fornybar Norge mener forhold som nettselskapene ikke har kunnet gardere seg mot må unntas fra ordningen. Behovet for et slikt unntak blir underbygget ved å vise til de siste års hendelser som følge av ekstremvær, hvor konsekvensene for ulike landsdeler og nettselskap er enorme. Når hendelser som ekstremt snøfall eller flom medfører strømbrudd, er vi i typiske situasjoner der netteier ikke har kunnet gardere seg mot utfallene innen rimelighetens grenser. Det blir videre presisert at i de tilfeller man ikke har kunnet gardere seg mot et utfall, så bør nettselskapet ikke møte noen sanksjoner gjennom KILE-ordningen. 

Utdatert

Distriktsenergi og Fornybar Norge mener at deler av ordningen er utdatert, og kaller denne urimelig og tidvis vanskelig å forstå. Det presiseres også at det i ekstreme tilfeller ikke vil være forsvarlig å sende mannskaper ut f.eks i båt eller på vei. I særlige tilfeller vil dette også være stikk i strid med myndighetenes råd og anbefalinger. Nettselskapene risikerer dermed å sitte i saksa, noe som er et eksempel på tilfeldigheter og grunnleggende utfordringer ved ordningen.

I brevet blir det lagt vekt på at KILE-ordningen maner til forsiktighet, ikke økt nettleie, og at det blir feil hvis nettselskapene skal straffes for hendelser som det ikke er samfunnsøkonomisk nyttig eller mulig å investere seg bort fra. 

Planlagt arbeid

Distriktsenergi og Fornybar Norge ber også RME om å sette satsene for planlagt arbeid til kroner null. Arbeidet gjennomføres for å sikre god leveringssikkerhet til kundene, og det er underlig at selskapene som i dag skal straffes gjennom ordningen når de faktisk gjør jobben sin – til kundens beste. 

RME ikke enige i kritikken

Seksjonssjef i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE, Roar Amundsveen. Foto: Catchlight/NVE

I et tilsvar på energiteknikk.net forsvarer RME KILE-ordningen. Seksjonssjef Roar Amundsveen i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE mener tvert imot at den er enda mer relevant i dag enn da den blir innført i 2001. Dette begrunner han med at samfunnets avhengighet av strøm er enda større nå enn den var for over 20 år siden. Han viser til hensikten med ordningen (å gi nettselskapene insentiver til å bygge og drifte nettet med en samfunnsøkonomisk optimal leveringspålitelighet), og blir sitert på at synspunktene til Distriktsenergi ikke er nye. Amundsen påpeker at nettselskapene har monopol på levering av strøm i sine områder, og videre at KILE-ordningen har bidratt til at leveringskvaliteten i Norge er svært god. 

Avslutningsvis blir Amundsen sitert på at han og RME mener at terskelen for å gi dispensasjon skal være svært høy, og viser til tidligere dispensasjonssaker. Han legger også vekt på at det er behov for å utnytte kapasiteten i strømnettet bedre.