Distriktsenergi med partnerordning

I Distriktsenergi jobber vi bredt for våre medlemmer og deres interesser. Med dette arbeidet opplever vi mye kontakt med leverandører som er i dialog med oss og direkte med medlemmene våre. Her presenteres spennende løsninger for bransjen, ideer og kompetanse som stilles til rådighet. Vi er som bransje helt avhengig av en god interaksjon med omverden for å løse våre oppgaver på en smart, effektiv og framtidsrettet måte. Med det som utgangspunkt har Distriktsenergi etablert en partnerordning. 

Det er våre medlemmer vi jobber for interessepolitisk, og det er våre medlemmer som via styret og årsmøte som peker ut kursen for Distriktsenergi, men gjennom partnerordningen tar vi på alvor at hele bransjen må stå sammen for de gode løsningene. Et eksempel på dette er at vi opplever stor interesse for å være utstiller på våre årsmøter. Årskonferansen på Geilo er allerede fulltegnet med utstillere.

Er du Partner vil du: 

  • Være prioritert som utstiller på årskonferansen 
  • Få en presentasjon av bedriften på distriktsenergi.no
  • Få en mulighet til å publisere relevante saker på våre sosiale plattformer og på Distriktsenergi.no 
  • Få en mulighet for å gjennomføre fagwebinarer mot våre medlemmer 
  • I tillegg vil ansatte i Distriktsenergi tilstrebe å stille opp på begivenheter arrangert av en Partner

Men først og fremst får vi tilbakemeldinger på at det viktigste rett og slett er at et partnerskap innebærer en lavere terskel for å bekjentgjøre kunnskap om hva partnere kan tilby til Distriktsenergis medlemmer, og selvsagt også bransjen for øvrig. 

Er dette av interesse for deres bedrift, ta kontakt med knut@distriktsenergi.no

Distriktsenergis partnere fra og med januar i år er: 

Kredinor: Hjelper bedrifter og kunder med økonomisk rådgivning og betaling, og er markedsleder på oppfølging av strøm- og nettleiekrav i Norge. 

Nexans: En ledende leverandør av kraft-, tele-, installasjons- og varmekabler i Norge. 

Wattn: En kundenær og innovativ energiaktør. Tilbyr fremtidsrettede og bærekraftige løsninger, og hjelper bedrifter med å ta gode energivalg. 

KVALE: Et forretningsjuridisk advokatfirma med et eget energiteam. Bistår noen av Norges største selskaper. 

SVEA: Tilbyr sine kunder løsninger innen finansiering, betaling og inkasso, og har et spesialisert team som betjener alle strømkunder.

Les mer om de ulike partnerne her