– Sol blir ekstremt konkurransedyktig fremover

Jarand Rystad i Rystad Energy mener at fornybar kraft er i ferd med å utkonkurrere fossile energikilder, og med det begrense noen av de globale klimautfordringene som venter oss.

Under Energirikekonferansen i Haugesund møtte vi Jarand Rystad i Rystad Energy som fortalte om utviklingen og lønnsomheten knyttet til fornybar kraftproduksjon. Ifølge Rystad vil solen vil skinne enda sterkere for solkraftindustrien i tiden som kommer.

– Det er rett og slett et kostnadsspørsmål, forteller Rystad.

– De siste to årene har solkonsesjonene kommet på 60 dollar per MWh, eller 60 øre per KWh. De beste ligger ned mot 13, og det er veldig bra. Men sola skinner bare midt på dagen, så i tillegg må du ha lagringsteknologi, og batteriene koster nesten 30-40 øre per kilowatt time. På den måten er vi litt under en krone på hele, hvis du skal få levert akkurat når du vi. Men vi ser at i de beste regionene hvor de bygger ut mest, og med en enorm skalering på såkalt ESS-systemet, altså Energy Storage Systems, så kan du få den systemkostnaden til ned til godt under 50 øre.

– Tilsvarende på vind. Onshore vind ligger allerede nede på det nivået, mens offshore vind ligger på omtrent det dobbelte. Men der er det også en teknologiutvikling som jeg tror vil ta ned de kostnadene ganske kraftig, helt i likhet med såkalte læringskurver. Det vil si hvor mye kostnadene går ned med hver gang du fordobler kapasiteten. Så vi bruker mange slike kurver og ser på både råvaretilgang og går veldig detaljert inn på kapasitetsutbygging også. For eksempel følger vi med på alle polysilikonfabrikker og wafer-fabrikker, og vi ser hva de kommer ut på kostandsmessig.

– Så spesielt sol blir nok ekstremt konkurransedyktig fremover, og lagringsutfordringen ser ut til å kunne bli løst, først og fremst gjennom batterilagring, men også gjennom balansekraft i hvert av systemene. Og det er forskjellig løsning i hvert enkelt land, så man må gå detaljert inn på per land og se hva som blir balansekraftløsningene på det, men i hovedsak finnes det løsninger på det.

– Men det kommer til å blir en utbyggingsperiode på 20 år, og solkraft ble i fjor installert ca. 215 gigawatt globalt, og det må opp på over 1000 gigawatt i året om ti år for å nå det som vi kaller 1,6 gradersmålet. Men hvis vi ser på kapasiteten i supply chain, har kineserne allerede bygget nok fabrikker til at vi når denne kapasiteten, avslutter Rystad.