Sikret seg Hallingdals største solcelleavtale

Hallingplast
Hallingplast satser på solceller levert av Bruse og Hallinggdal Teleservice som eies av Vidju Holding. (Foto: Hallingplast)
Vidju Holding AS skal levere det største solcelleanlegget i Hallingdal. Nå er ambisjonen er å vokse videre – også utenfor regionen.

På tampen av fjoråret signerte Vidju Holding en avtale med Hallingplast – den største lokalt eide industriaktøren i Hallingdal – om å levere regionens største solcelleanlegg (1 MWp). Dermed setter Bruse AS og Hallingdal Teleservice AS, som eies av Vidju Holding, i gang med å levere solkraftanlegget i samarbeid med lokale elektrofirmaer. 

Første store prosjekt

I anbudsprosessen var Vidju Holding i skarp konkurranse med andre veletablerte aktører, men trakk til slutt det lengste strået. Nå er de klare for å vise hva de er gode for, og ikke minst hvor gode de har planer om å bli.

Audun Grynning, administrerende direktør i Vidju Holding.
Audun Grynning, administrerende direktør i Vidju Holding.

– Dette er vårt første og definitivt største solanlegg. Vi har jobbet i et års tid med å etablere oss med en verdikjede og kompetanse innenfor solenergi. Derfor er vi takknemlige for at Hallingplast har vist oss tillit, når vi ikke har den samme merittlisten til konkurrentene våre, forteller administrerende direktør i Vidju Holding, Audun Grynning.

Han ser på avtalen som et viktig springbrett inn i solenergimarkedet.

– Dette er en mulighet for oss til å etablere oss som en seriøs aktør som bidrar til lokal verdiskaping. Det har allerede ført til flere nye ansettelser, som igjen betyr økt kompetanse, som igjen betyr at vi kan gå inn i mer komplekse leveranser. For det er ikke bare innen solceller de satser, solvarme er også en del av det å bruke «rett energi til rett bruk», sier Grynning.

– Det er en vinn-vinn-situasjon. Hallingplast hjelper oss med å etablere oss som en troverdig aktør i solenergimarkedet, og vi gir de forutsigbarhet i sine energikostnader, fortsetter han.

Grønne planer

Grynning fremhever at prosjektet er et viktig steg i riktig retning mot den grønne omstillingen, og et godt eksempel på hvordan man kan utnytte tilgjengelige ressurser.

– Jeg mener alle bør ta ansvar og etablere lokal produksjon der det er økonomisk bærekraftig, og utnytte potensialet som ligger i både sol- og bioenergi. Det å ta i bruk alternative energibærere tror jeg blir viktig for Norge, slik at industrien kan benytte den høyverdige energien elektrisitet er, der det er behov for det. Det har ikke vært tradisjon for dette i Norge fordi vi har hatt mer enn nok rimelig elektrisitet til å fyre med, sier han.

Vidju Holding har store ambisjoner om å ta del i denne utviklingen i tiden som kommer, også utenfor Hallingdal.

– Vi har tradisjonelt holdt oss til «vår» region, men vi ønsker å jobbe med prosjekter utenfor regionen vår også – noe vi allerede er i gang med. Vi er kompromissløse på kvalitet og sørger for at anleggene er tilpasset norske forhold. Det er vår styrke, avslutter Grynning.