Regjeringens forslag til økt skattlegging av vannkraften punkterer fornybarsatsingen

Mann som poserer til kamera.
Styreleder i Distriktsenergi, Halvard Fjeldvær.
Distriktsenergi reagerer på den kraftige skatteskjerpelsen for kraftselskapene. Denne vil føre til utilsiktede markedsforstyrrelser og forsinke utbyggingen av ny fornybar energi, skriver styreleder Harald Fjeldvær i et brev til Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet.

Distriktsenergi reagerer på den kraftige skatteskjerpelsen for kraftselskapene fordi den vil føre til utilsiktede markedsforstyrrelser og forsinke utbyggingen av ny fornybar energi.

Regjeringen har lenge presisert at det er tre tiltak som virkelig monner i den norske kraftforsyningen: Mer kraft, mer nett og mer effektiv bruk av energien vår. Dette er tiltak som bedrer grunnen for en grønn reindustrialisering av Norge og er førende for regjeringens energipolitikk.

Vannkraftbransjen er ekstremt kapitalintensiv, og utgifter til både bygging og finansiering har økt kraftig gjennom de siste årene, spesielt det siste. Dette innebærer at mange av de aktuelle kraftprosjektene er marginale. Det er allerede signalisert fra flere kraftutbyggere som Lyse, SKL, Eviny og Agder Energi at med denne skattepakken må flere planlagte fornybarprosjekter skrinlegges.

En økning av skattetrykket vil sette en stopper for utbygging av mange kraftprosjekter. Resultatet blir at underskuddet på fornybar kraft vil vare lenger, og det tar lengre tid før kraftmarkedet er tilbake i balanse og normaliseres.

Regjeringens skattepakke griper rett inn i prisdannelsen i kraftmarkedet, i vannverdien og i magasindisponeringen. Ønsker regjeringen lavere strømpriser er medisinen mere kraft på tilbudssiden, ikke et skatteregime som ødelegger for dette.

Fra vår side oppfordrer vi regjeringen til å bestemme seg for om de ønsker mere fornybar kraft eller ikke, og utforme skattepolitikken deretter.