En tredobling av solkraftmarkedet fra i fjor – og mer skal det bli

Enn så lenge utgjør solkraft 1 % av det vi produserer av energi i Norge. Det er i endring og pilene peker oppover – solkraft kommer for fullt. Hvor raskt det vil gå avhenger blant annet av hvordan det legges til rette for markedet.

Hvordan løse utfordringene i nettet når mer uregulerbar kraft står og banker på døren? Det var blant spørsmålene Solenergiklyngen, nettselskaper, solkraftselskaper, teknologileverandører, finans og forskere diskuterte under en felles fagdag 3. november i Oslo.

– Skal vi nå klimamålene og klare det grønne skiftet er vi helt avhengige av å produsere mer fornybar kraft. Solenergi kan bidra til å dekke behovet, men vi ser at nettet ikke er bygget for dette. Derfor er det viktig at vi kommer sammen for å løse denne samfunnsutfordringen, sa administrerende direktør Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

Fremtiden er digital

Fagdagens tema var solstrøm og lagring: nye og disruptive forretningsmodeller. Gjennom dagen fikk de 95 deltakerne ny og oppdatert kunnskap om ulike teknologier som kan sikre spenningsnivå og forutsigbarhet i nettet. En god start er å vite hvilken kapasitet nettet har for å ta imot solenergien.

– Fremtiden er ikke bare fornybar, men den er digital, sa Vivi Mathiesen, sjef for regulatoriske forhold i Heimdall Power.

Hun presenterte sensorteknologi som festes på nettkablene og viser den reelle kapasiteten i nettet.

Fra venstre: Vivi Mathiesen (Heimdall Power), Trine Kopstad Berentsen (Solenergiklyngen), Nenad Keseric (Statnett) og Synne Garnås (Elvia). Foto: Solenergiklyngen

Sol er den del av løsningen

Statnetts representant, Nenad Keseric, direktør for innovasjon og teknologiutvikling, viste til at dagens forbruk på 140 TWh er forventet å øke til 220 TWh i 2050.

– Her kan solkraft komme inn og dekke store deler av det økte kraftbehovet, men bildet er komplekst. Havvind kommer også inn, og hva skjer når vinden stopper å blåse og skyene stenger for sola? Det krever at reservene kommer raskt inn og stabiliserer nettet på 50 Hz, som er krevd spenningsnivå i nettet. Vi må likevel klare å lage et moderne nett, som er tilpasset framtiden. Her er sol en del av løsningen, ikke problemet, sa Keseric.

Batterier og smartstyring

Multiconsult viste til sine egne prosjekter for off-grid anlegg på Zanzibar og Svalbard, der hybride løsninger med bruk av batterier løste utfordringene med usammenhengende kraftproduksjon. Rådgiver Håkon Duus viste hvordan erfaringene fra disse prosjektene kunne bidra til selvstendige anlegg også på fastlandet, som for eksempel ladeanlegg for elbiler i borettslag.

– Her kan kombinasjon solkraftanlegg og batteri bidra til at man slipper å bygge ut nettkapasitet, sa han.

Ole Jacob Sørdalen, Chief Innovation Officer og gründer i Pixii, viste også hvordan batteriteknologi kan bidra til spenningsstøtte og fasebalansering med smarte omformere og batterier.

Tekst og uttalelser er hentet fra Solenergiklyngens artikkel om fagdagen.