Bygger tre kraftverk med nyopprettet selskap

Konsernsjef i Svorka, Halvard Fjeldvær, og administrerende direktør i Småkraft, Terje Vedeler
Konsernsjef i Svorka, Halvard Fjeldvær, og administrerende direktør i Småkraft, Terje Vedeler, er klare for å bygge tre nye kraftverk.
Denne måneden settes utbyggingen av tre nye, lokale kraftverk på Nordmøre i gang. Til sammen vil de kunne produsere nok strøm til 1200 husstander i året.

Det er Svorka Småkraft som står bak utbyggingen – et nytt selskap med Svorka og Småkraft som eiere, med eierandeler på henholdsvis 35 % og 65 %. De tre nye kraftverkene markerer startskuddet for samarbeidet mellom Svorka og Småkraft.

– Vi har hatt to konsesjoner for småkraftutbygging, og vi har vært på søken etter en samarbeidspartner for å realisere prosjektene. Småkraft eier i dag flere kraftverk i vårt område, og har betydelig kompetanse på bygging av småkraftverk. I samtalene med Småkraft fant vi ut at dette kunne bli et bra samarbeid, der de tar med seg kompetanse på bygging av småkraftverk, og der vi har kompetanse på drifting av kraftverk, forteller konsernsjefen i Svorka, Halvard Fjeldvær.

– I tillegg tok Småkraft med seg to konsesjoner inn i det nye selskapet, der vi per i dag realiserer tre av fire konsesjoner som ligger i det nye selskapet, legger han til.

Administrerende direktør i Småkraft, Terje Vedeler, er enig i at begge parter utfyller hverandre godt, og at forholdene ligger til rette for å få til en effektiv drift og optimalisering av småkraftverk.

– Småkraft er et selskap i betydelig vekst, og har over 200 småkraftverk i porteføljen i dag. Med vår kompetanse på bygging av småkraftverk og Svorka sin kompetanse på drifting av kraftverk, har vi tro på at Svorka Småkraft skal få en betydelig lokal posisjon for kraftutbygging, sier Vedeler.

Vil videreutvikle kraftforsyningen

Utbyggingen av kraftverkene i Øvre og Nedre Skorilla i Heim, samt Setergrytå i Øvre Surnadal, settes i gang i løpet av januar 2023. De skal være driftsklare i november 2023 og april 2024, og er ventet å koste til sammen 154 millioner kroner. Trolig stopper ikke prosjektene der.

– Ambisjonen er at vi skal realisere flere småkraftprosjekter i vårt område gjennom det nye selskapet, og vi har allerede begynt å se på nye prosjekter, forteller Fjeldvær.

Her blir det kraftverk: Setergrytå inntak ved Grytvatnet i Surnadal, demningen ved Brandåa kraftverk i Rindal og Nedre Skorilla i Heim. (Foto: Svorka)

– Norge trenger mer kraft skal vi klare å gjennomføre det grønne skiftet, og Svorka ønsker å ta en posisjon i vår region for utbygging av mer fornybar kraft. Vi starter nå utbyggingen av tre kraftverk, og samarbeidet med Småkraft muliggjør flere kraftutbygginger de neste årene, sier Fjeldvær.

Selv om vi nå er selvforsynt med kraft i Norge, varierer tilgangen med nedbør og temperaturer. Når det er lite vann i magasinene eller i perioder hvor forbruket er svært høyt må også vi importere kraft fra nabolandene våre. For å kunne møte det økende behovet for mere kraft og gi trygghet til husholdninger og industri, må kraftforsyningen videreutvikles.