Webinar om reparasjonsberedskap i lokalt distribusjonsnett

Hva er samfunnets forventninger til god reparasjonsberedskap? Hvor lang tid skal det ta å gjenopprette strømforsyningen etter en feilhendelse? Hvilket beredskapsnivå er akseptabelt? Dette er spørsmål som diskuteres når Distriktsenergi og Fornybar Norge inviterer til webinar.

Logg deg på og bli med på den digitale samlingen om reparasjonsberedskap i lokalt distribusjonsnett sammen med REN, Vest-Telemark Kraftlag Holding AS, Arva, Distriktsenergi og Fornybar Norge.

19. september 2023
09:00-10:15

Medlemmer: 1 100,- + mva
Andre: 1 600,- + mva

Påmelding snarest

REN har lansert en rapport som drøfter kriterier for god reparasjonsberedskap i lokalt distribusjonsnett med utgangspunkt i forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. Den poengterer at en sikker kraftforsyning har avgjørende betydning for et moderne samfunn. Næringsliv, offentlig administrasjon, tjenesteproduksjon og husholdninger rammes hardt av stans i kraftforsyningen.

Norge har et velutbygd kraftforsyningssystem med kraftstasjoner og overføringsnett spredt over hele landet. Etter hvert som anleggene utnyttes hardere og blir eldre, må vedlikehold og reparasjonsberedskap intensiveres. Rapporten som har vært på høring prøver å gi svar på en rekke spørsmål knyttet til dette. Disse temaene diskuteres i webinaret, og vi kommer også inn på om det er forhold knyttet til inntektsrammeberegningene som er viktig.

Program

09:00-09:10InnledningArvid Bekjorden, Distriktsenergi
Trond Svartsund, Fornybar Norge
09:10-09:30Nye retningslinjer for reperasjonsberedskap i lokalt distribusjonsnettMagnus Johansson, REN
09.30-09.45Organisering og samarbeid av vaktberedskapen, driftssentral og beredskapslagerSvenn-Erik Rafoss, Vest-Telemark Kraftlag Holding AS
09:45-10:00Arvas erfaringer med reperasjonsberedskapHans Isaksen, Arva
10:00-10:15TBA
10:15-10:20Oppsummering og avslutningArvid Bekjorden, Distriktsenergi
Trond Svartsund, Fornybar Norge

Vi tilbyr bedriftspakker

Bedriftspakke medlem: 3300,- + mva
(inkl. fem deltakere fra samme bedrift, fem deltakere til prisen av tre)
Bedriftspakke ikke-medlem: 4800,- + mva
(inkl. fem deltakere fra samme bedrift, fem deltakere til prisen av tre)

Alle deltakere som skal være inkludert i en bedriftspakke, må registere seg i påmeldingsskjema. Fakturamottaker (ansvarlig) velger bedriftspakke. Person som skal inkluderes i en bedriftspakke, velger «Deltaker inkludert i en Bedriftspakke» Bedriftspakke gjelder kun per juridske enhet.

Praktiske opplysninger

Gjennomføring av webinaret
Før arrangement vil du motta en personlig lenke per e-post til webinaret. Du har muligheten til å stille spørsmål til foredragsholder via chat.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak fra webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Distriktsenergi har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Distriktsenergis kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter. Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.