– Vi må gå i oss selv før vi peker på andre

Konserndirektøren for nett i Statnett, Elisabeth Vike Vardheim. Foto: Statnett.
Under Distriktsenergis årskonferanse i Alta etterlyste flere av foredragsholderne høyere tempo i nettutviklingen, med en oppfordring til Statnett om å få opp farten. Konserndirektøren for nett i Statnett var selv til stede på konferansen, der hun svarte på kritikken med en god dose selvinnsikt.

Vi tok en prat med Elisabeth Vike Vardheim i etterkant av foredraget hennes om strømpriser, kraftunderskudd og raskere nett.

– Vi trenger mer nett, og vi skulle helst ha hatt det i går. Det er stort sett det som går igjen i kritikken. Og ja, vi trenger å øke tempoet. Det slår vi ganske ettertrykkelig fast i vår strategi, sier hun til Distriktsenergi.

Hvordan skal tempoet og gjennomføringsgraden økes?

– Det er svært mye vi skal gjøre for å øke tempoet og kapasitet. Hvis vi fokuserer på tempoet først, handler det om å forenkle og effektivisere måten vi jobber på. Det går ut på å utnytte tekniske løsninger, både til hvordan vi jobber, men også i hvordan vi bygger. Det handler også om helhetlige områdeplaner, sånn at vi kommer raskere i gang med nettutviklingen. Det gjelder oss, men vi er veldig avhengige av samarbeidet med selskaper og myndigheter. Vi trenger også at de øker tempoet like mye.

– Det andre er å øke gjennomføringskapasiteten, og der har vi gjort et arbeid med å gå gjennom hva vi skal ha av kompetanse, hva vi kan kjøpe, hvordan vi kan jobbe enda bedre og smartere slik at vi ikke trenger så mange folk. Det har vi gjort ganske mye av, og faktisk økt kapasiteten vår ganske betraktelig.

Hvilke er de største utfordringene til Statnett fremover, og hvordan vil dere møte dem?

– Det er et stort spørsmål, for jeg tror den største utfordringen er at dette behovet, i alle fall i et reelt perspektiv, skulle vært løst nå. 2030 er i dag. Det å få forståelsen godt inn, fra alle som har et ord med i laget, er det som på kort sikt er vår største utfordring. Å få opp følelsen av at vi har dårlig tid for å få på plass økt nettkapasitet og ny strømproduksjon, og at vi har dårlig tid sammen.

– Fremtiden er usikker. På lang sikt er det viktig at vi har gode og robuste planer som gjør at vi kan tilpasse oss når vi ser hvordan utviklingen faktisk blir.

Fra scenen sa du at Statnett må gå i seg selv. Hva mener du med det?

– Jeg er veldig opptatt av at vi er en viktig samfunnsaktør og en viktig utbygger. Da kan vi ikke bare peke på andre. Det begynner med oss selv, og den jobben har vi startet ganske solid på. Å gå gjennom hvordan vi jobber, hvordan kan vi jobber smartere, hvordan kan vi jobbe parallelt og hvordan kan vi ta i bruk ny teknologi.

– Men jeg forventer at det samme skjer hos alle andre også. Vi må jobbe sammen i sektoren, men også mellom sektorer.

Så alle må gå litt i seg selv?

Ja, det syns jeg er en god livsfilosofi: Å gå i seg selv først, før man peker på andre.