Strømbrudd – hva gjør du?

mann i mørket ser inn i sikringsskap
Har strømmen gått hjemme hos deg? Les Svorkas sjekkliste for å vite hva du bør gjøre ved strømbrudd.

Sjekkliste ved strømbrudd

Er strømmen borte bare hos deg?

Se om naboen har strøm. Dersom strømmen er borte bare hos deg er det sannsynlig at strømbruddet skyldes en feil i eget hus. Da kan du forsøke følgende:

Sjekk sikringene

Hvis strømmen er helt borte skal du først sjekke hovedsikringen i sikringsskapet. Har du skrusikringer/patronsikringer, så skift disse. Det er vanskelig å se om det er brudd i slike. Har du luftledninger til huset er disse sikringene ofte plassert på loft. Har du automatsikringer, skal bryteren vende opp eller proppen være trykket inn.

Har jordfeilbryteren slått seg ut?

Klarer du ikke å slå jordfeilbryteren på igjen, kan du skru ut/slå av alle sikringer og slå på jordfeilbryteren igjen. Så skrur du inn/slår på én og én sikring til du finner kursen med feil. Nå kan du slå av eller trekke ut kontakten på alle apparater som får strøm fra denne kursen, og slå på ett og ett til du finner «synderen». Denne må frakobles.

Er strømmen borte hos flere?

Er flere hus uten strøm, ligger feilen sannsynligvis i nettet. Hvis det er mørkt hos flere enn deg, må du først sjekke om det er et planlagt strømbrudd. Planlagte strømbrudd varsles som regel via sms eller selskapets nettsider.

Dersom alt er i orden hjemme hos deg, og du ikke finner varsel om planlagt arbeid hos din strømleverandør, bør du snarlig ta kontakt med tjenesteleverandøren. Har du hørt smell eller sett glimt eller røyk, er det ekstra viktig at leverandøren får beskjed om dette.

Forebyggende arbeid: Meld fra om unormale ting

Det er veldig viktig at publikum melder fra om unormale ting i forbindelse med strømførende ledninger, slik at selskapene kan drive forebyggende arbeid og unngå strømbrudd. Om du ser skader på linjer, utstyr eller trær som står utsatt til, er det flott om du melder fra til nettselskapet ditt.

Årsaker til strømbrudd

Et strømbrudd kan ha mange årsaker, for eksempel trefall, lynnedslag, uvær, teknisk feil, graveuhell og fugler. Trefall på linja er den vanligste årsaken til lengre strømbrudd i Norge.

Lynnedslag i strømnettet er også en vanlig årsak til feil og strømbrudd, og kan i tillegg føre til skade på elektronisk utstyr. Særlig utstyr som TV, radio, PC og modem er utsatt. For å unngå skader ved lynnedslag kan du få en elektriker til å installere overspenningsvern. Hvis du ikke har overspenningsvern bør du trekke ut støpselet ved tordenvær for å unngå å ødelegge elektronisk utstyr og forhindre brann.