Seminar om god organisering og drift av nett

Kraftledninger kraftmast
Sammen med Fornybar Norge og Thema inviterer Distriktsenergi til seminar om god organisering og drift av nett.

18. oktober 2023
10:00-15:00

Næringslivets Hus i Oslo

Medlemmer: 6 100,- + mva
Andre: 7 400,- + mva

Påmelding snarest

Nettselskapene organiserer seg forskjellig selv om de har samme oppgaver og ansvar. Det er uklart hvilken ressursbruk, organisering og arbeidsform som er «beste praksis» og det er et potensial for læring og deling av tilnærminger som fungerer.

Hvordan er vi organisert og hvorfor?

Presentasjoner fra nettsjefer om hvordan de tenker rundt organisering og utvikling. Hvordan er vi organisert og hvorfor? Hva fungerer bra, og er det noen kjente utviklingsområder?

Hvor kan det være noe å hente?

Vi diskutere hva som er god drift, hva som er er god organisering og om det finnes noen utviklingsområder?

Nettselskapene forteller

Vi får innledning fra ledere i nettselskap med ulik størrelse og sammensetning om hvordan de tenker rundt organisering og god drift. I løpet av seminaret hører du fra Fjellnett, Klive, Norgesnett, Vestall og Vissi.