– Se sammenhengene og gjør kloke vurderinger

Etter kommunestyre- og fylkestingsvalget i høst, har politikere landet over gått inn i nye verv. De blir møtt med en rekke utfordringer, blant annet når det gjelder tilgangen til kraft. I den forbindelse har Gunnar Løvås i Statnett en oppfordring til de folkevalgte.

I etterkant av valget tok Distriktsenergi en prat med Løvås som er konserndirektør for kraftsystem og marked i Statnett. Vi spurte ham hvilke utfordringer han ser for seg at de nyvalgte vil møte, med tanke på at vi trenger mer nett og produksjon raskt.

– Først vil jeg si gratulerer med nytt verv til alle som har blitt valgt inn rundt omkring i lokalpolitikken. Det er mange store og viktige tema man skal forholde seg til, starter Løvås med å si.

– Energi og krafttilgang har seilt opp på listen av topptemaer man må forholde seg til. For oss er det viktig at dette får nok oppmerksomhet, og at man lokalt forstår at det må være en sammenheng mellom det man skal bruke kraft til, og den kraften det er tilgang på. Det betyr først: les Statnetts områdeplan for aktuelt område, og forstå sammenhengene. Når dere hører om planer om kraftnett og kraftproduksjon, så prøv å forstå hva dette betyr for muligheter lokalt til å kunne knytte til ny industri og ny næringsvirksomhet.

– Se disse sammenhengene og gjør kloke vurderinger. Da vil det være sånn at de stedene man er mest positiv til nye ting, er også de stedene hvor det kommer til å skje mest og som vil ha spennende verdiskaping. Også er det selvfølgelig et lokalt valg hvordan man skal veie ulike hensyn mot hverandre. Det er utfordrende. Det har vi stor respekt for, og vi ønsker dere alle lykke til, sier han.