Redusert nettleie til tusenvis av kunder, mens vi venter på utvidet ordning

Kraftledninger, mast, vidde
I år som i fjor deles 20 millioner kroner ut til nettselskapene med høyest nettleie. Det er vel og bra, men vi er fortsatt et stykke unna en permanent og reell utjevning av nettleien.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har tildelt 20 millioner kroner til de syv nettselskapene som har høyest nettleie. Det betyr at de 26 806 kundene deres i gjennomsnitt får redusert nettleien med 8 øre/kWh.

De viktigste årsakene til høy nettleie er stor avstand mellom abonnentene og vanskelige geografiske forhold som påfører nettselskapene høye kostnader til investeringer og vedlikehold av nettet.

Tilskuddet som fordeles av RME skal bøte på denne problematikken ved å redusere nettleien i områder av landet der forsyningsforholdene er vanskelige og nettleien høy. Spørsmålet er om det er tilstrekkelig.

Trenger en robust løsning

Det er store forskjeller i nettleien i Norge avhengig av hvor du bor. Slik trenger det ikke å være. Alle trenger tilgang på strøm, både i byene og i distriktene. Likere nettleie er derfor en rettferdig løsning – og det er lett å gjennomføre. Derfor har dette vært en av Distriktsenergis kampsaker gjennom en årrekke.

Vi trenger en reell utjevning som tar hensyn til at det er store forskjeller i topografi, geografi og antall kunder å fordele regningen på. Med dagens tariffsystem er det umulig for mange selskaper i distriktene å levere gjennomsnittstariff til egne kunder uansett hvor effektivt selskapet er.

De tildelte millionene er et viktig tilskudd for kundene som drar nytte av det. Ordningen er likevel ikke robust nok og er ikke i nærheten av regjeringens intensjon om å innføre en utjevningsordning som bidrar til jevnere nettleie i Norge. Det er derfor et stykke igjen før regjeringen leverer på løfte fra Hurdalsplattformen.

Disse selskapene får tilskudd i 2023

SelskapKunderStøtte (øre/KWh)Kunder
Sandøy Nett AS (Nordvest Nett AS)110238,087 710 734
DE Nett AS38817,954 534 402
Uvdal Kraftforsyning SA22902,52798 100
Sør Aurdal Energi AS32592,171 283 897
Bømlo Kraftnett AS87852,123 466 259
Modalen Kraftlag SA4311,66131 317
Indre Hordaland Kraftnett AS70581,512 075 291
Datagrunnlaget er beregnet på data fra 2021

Sammenlignet med oversikten fra i fjor, har listen over selskaper økt fra fem til syv. Sandøy Nett AS har fra 2023 fusjonert inn i Nordvest Nett AS, og det er dette selskapet som har fått vedtak om tariffstøtte. Uvdal Kraftforsyning, Bømlo Kraftnett og Modalen Kraftlag er nye navn på listen, mens Vang Energiverk ikke lenger står på listen.

Nettselskapene plikter å la hele tilskuddet komme kundene til gode i form av redusert nettleie samme år som tilskuddet er tildelt.