Nytt felles navn, men selskapene består

Noranett
Etter fusjonen av Nordkraft, Trollfjord og Andøy Energi ble de tre selskapene samlet som Nordkraft. Nå får også nettselskapene en felles identitet, Noranett, men vil fortsette å eksistere som tre selskaper.

For 100 år siden var nettselskapenes viktigste oppgave «lys i husan». Det har skjedd mye siden den tid.

– Lys i husene har blitt en selvfølge for kundene selv om våre ansatte jobber for det 24/7. Med elektrifisering og det grønne skiftet som en like naturlig del av hverdagen, rettes fokuset også mot ei lys fremtid når nytt navn nå lanseres, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft-konsernet.

Nettselskapene samles under nytt navn med ny logo.

Logo basert på navnet

Nora betyr lys, og profilen til Noranett er inspirert av hvordan hvitt lys brytes til et fargespekter i møte med et prisme. Det symboliserer mulighetene som ligger i energien som Noranett leverer, og symbolet er satt opp i ulike varianter som vil variere som avsender.

– Logoen henger tett sammen med en helhetlig visuell identitet som vil bli lansert etter hvert. Da vil også fargene komme mer til sin rett, sier Vigdis Bogholm, kommunikasjonssjef i Nordkraft-konsernet.

Nettkundene vil først merke navnebyttet digitalt. Etter hvert vil det vises også på biler, folk og bygg. I Risøyhamn og Stokmarknes vil også Nordkraft-logoen komme opp på administrasjonsbyggene.

Det er ingen planer om å slå sammen nettselskapene til ett selskap. De vil med andre ord bestå som tre selskaper. På grunn av blant annet ulike tariffer, er nettselskapene fortsatt adskilt som juridiske enheter med hvert sitt forsyningsområde

– Men av hensyn til identiteten og ønsket om felles kultur i konsernet velger vi felles navn på nettvirksomhetene, skriver Bogholm i en e-post til Distriktsenergi.

Fortsatt til stede

Hver eneste dag, døgnet rundt og i all slags vær, sørger Noranetts ansatte for at nettet til enhver tid forsyner 52 000 kunder i hele regionen med stabil strøm.

– At konsernet etter fusjonen er større, med tre nettselskaper i en større region, betyr at vi kan gjøre mer selv – med gode prosjekter, digitalisering og teknisk avanserte løsninger. I tillegg har vi økt kapasiteten og kan jobbe på tvers i regionen når det er nødvendig. Dette styrker også beredskapen og dermed forsyningssikkerheten, sier Frantzen.

Samlet er Noranett er den 13. største nettvirksomheten i Norge med 52 000 nettkunder i 10 kommuner.