Hvem har ansvar ved strømbrudd?

Veltede trær og strømkabler.
Ved strømbrudd er det fort gjort å skylde på nettselskapet når samfunnsviktige funksjoner svikter – strøm brukes jo til alt, Men hvem har ansvaret? spør Tage Karlsen i sitt leserinnlegg.

Ved strømbrudd er det fort gjort å skylde på nettselskapet når samfunnsviktige funksjoner svikter, strøm brukes jo til alt. Som strømkunde må du alltid ta høyde for at du kan bli fri for strøm. Uvær, bevisst skadeverk, vedlikehold, graveskader og lignende kan forårsake strømavbrudd selv om det er gjort et godt forebyggende arbeid og beredskapen er aldri så god.

I Nordkraft hadde vi nylig et strømavbrudd på en linje. Fra kundene fikk vi mer eller mindre velfortjent ros og ris i lokalavisa Fremover. Denne artikkelen bygger på dette et innlegg jeg sendte til avisa i ettertid.

Forebygge – varsle – gjenopprette

Hvem har egentlig ansvaret når slike situasjoner oppstår? Først og fremst skal nettselskapet forebygge avbrudd. Deretter har nettselskapet har ansvar for å varsle og gjenopprette strømforsyningen snarest mulig, og det er dette montørene fra Nordkraft fikk velfortjent skryt for.

Men tilknyttede privatkunder og næringsvirksomheter har en plikt til egenberedskap. I 2014 kartla NVE i samarbeid med blant annet Fylkesmannen i Nordland omfanget av nødstrømberedskap for samfunnsviktige virksomheter (NVE, rapport nr 103-2015). De konkluderer blant annet med at enkelte viktige samfunnsområder har for dårlig egenberedskap.

Alles ansvar

Vi har dermed alle et ansvar. Nettselskapet skal forebygge, varsle og reparere, og det jobber selskapene hardt med for å bli bedre på. Når strømmen likevel er borte, må kommuner, bensinstasjoner, helseinstitusjoner, leverandører av kommunikasjonstjenester osv. vurdere behovet for egenberedskap.

Svært høy leveringssikkerhet

I Norge har vi en svært høy leveringssikkerhet, 99,985% ifølge NVE-sjefen. Til tross for den høye leveringssikkerheten og at samfunnsviktige funksjoner har ansvar, har også jeg en egenberedskap med å sørge for å ha ved i kjelleren, fyrstikker, stearinlys og en lommelykt i sikringsskapet. I tillegg har nettselskapet fått mitt telefonnummer slik at jeg skal få et varsel når strømmen blir borte.