Fikk avslag fra Statnett: – Vi går glipp av den industrielle utviklingen

Oddbjørn Samuelsen i Repvåg Kraftlag.
Elverkssjef i Repvåg Kraftlag, Oddbjørn Samuelsen, er skuffet over Statnetts nei til det planlagte oppdrettsanlegget i Billefjord. (Foto: Oddbjørn Samuelsen)
Nettselskapet til Repvåg Kraftlag, NettiNord, mottok nylig et brev fra Statnett om at det ikke finnes ledig strøm til et oppdrettsanlegg i forsyningsområdet. Det vil gå ut over ny industri og arbeidsplasser.

Det var Radio Nordkapp som først omtalte avslaget fra Statnett. Konsekvensen er at det planlagte anlegget for steinbitoppdrett på land i Billefjord ikke får tilstrekkelig nettkapasitet. Det overrasket Oddbjørn Samuelsen, elverkssjef i Repvåg Kraftlag, som var sikker på at det kom til å bli en smal sak.

Anlegget har i første omgang meldt inn et behov på 5 MW i starten, og totalt 70 MW hvis alt går etter planen. Det ser det imidlertid ikke ut til å gjøre med Statnetts avslag. Overfor Radio Nordkapp fremhever Samuelsen at det ikke er egen linjekapasitet til Billefjord som setter en stopper for anlegget.

Elverkssjef i Repvåg Kraftlag, Oddbjørn Samuelsen. (Foto: Oddbjørn Samuelsen)

– Dette er sterkt beklagelig. Det er smertefullt å si nei til ny industri og arbeidsplasser lokalt. Bransjen vår har advart mot dette i snart 20 år. Statnett og Olje- og energidepartementet har ikke tatt det alvorlig. Vi har linje til kveiteoppdrett i Billefjord, men det er statens selskap som svikter her, uttaler han til radiokanalen.

– Vi har oljeindustrien i Hammerfest-området, men også annen industri, som har sikret seg all den ledige kapasiteten som finnes i nettet. Og det er forså vidt greit, de har ikke gjort noe galt. Alle har vært opptatt av å elektrifisere Melkøya, men når vi ser konsekvensen av elektrifiseringen, og når man i tillegg ikke klarer å behandle konsesjonssøknaden om ny 420 kV fra Skaidi til Varangerbotn hvor man ville fått tilgang til uante mengder med ren energi fra vindkraften i øst, så blir det bare håpløst, fortsetter han.

Usikker fremtid

Etter beskjeden fra Statnett er Samuelsen usikker på hvordan utsiktene for fremtidige oppdrettsanlegg og industri ser ut, og om han må si nei til enda flere i tiden som kommer.

– I avslaget står det at vi bare må søke på nye prosjekter selv om vi har fått avslag på dette. Hvordan de vurderer det, om det er modenheten i prosjektet eller hva som ligger til grunn, vet jeg ikke. Fram til nå tror jeg at det har vært førstemann til mølla, sier han i radiointervjuet.

I svarbrevet skriver Statnett at de vurderer alle muligheter for å kunne tilknytte det forbruket og den produksjonen som omsøkes. Fordi nettet er høyt utnyttet og etterspørselen etter kapasitet er større enn noen gang, jobber de med å fremskaffe kapasitet på tre fronter.

For det første setter de nå i gang et eget prosjekt for å vurdere kapasiteten i dagens nett, med og uten vilkår for å utnytte eksisterende transmisjonsnett enda bedre. For det andre følger de opp fremdrift hos kunder som har fått reservert kapasitet, og trekker den tilbake dersom deres prosjekter ikke følger sin avtalte fremdrift. Det frigjør kapasitet til andre kunder som står i kø. For det tredje er behov for tiltak ytterligere forsterket gjennom områdeplanarbeidet. Pågående prosjekter videreføres, og det er identifisert tiltak i trinn som øker kapasiteten ytterligere i transmisjonsnettet, heter det i brevet.

Noe må skje

Etter at nyheten om avslaget for anlegget i Billefjord, har Radio Nordkapp fulgt opp saken med stortingsrepresentant for Nordland Høyre, Bård Ludvig Thorheim. Han forteller at han har blitt nedringt om tilsvarende eksempler fra hele Nord-Norge. Han mener det blir vanskelig å skape arbeidsplasser og aktivitet når man ikke får kraft.

Bård Ludvig Thorheim i Høyre
Stortingsrepresentant for Nordland Høyre, Bård Ludvig Thorheim. (Foto: Høyre)

– Det er rett og slett ikke mulig, og jeg er veldig bekymret over den utviklingen jeg ser i hele Nord-Norge fra Finnmark til Nordland, hvor industrien og næringslivet vårt ikke får mer kraft. Det er fordi vi ikke produserer nok ny kraft. Så det er veldig synd å si at både nettutvikling og ny kraftutvikling har stoppet opp så mange steder i Nord-Norge, og da blir det her resultatet.

I radiointervjuet forteller Thorheim at Høyre har lagt frem tolv punkter for å få raskere og mer kraft fram til 2030. I tillegg lover han å ta opp saken med Statnett.

– Er det virkelig så presset, da har vi et stort problem. Vi må ha en plan for å utvikle mye mer kraft sånn at situasjonen blir bedre, sier stortingspolitikeren til radiokanalen.

Daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert.

Daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert, er også enig i at Norge har et kapasitetsproblem, og at vi trenger ny produksjon for å ikke komme i underskudd i et normalår.

– Statnett har advart om dette og tidfestet nullpunktet til 2027. Det er ikke lenge til. I kraftsammenheng er det i morgen. Statnetts advarsel er forbilledlig og må tas på alvor. Men vi må ha nettet til å frakte den bebudede forbruksøkningen.

Lockert mener at Statnetts nei til en kunde som trenger 5 MW er alarmerende.

– Dette forteller oss at vi må klare å utnytte nettet til det fulle, og at nettutbygging ikke er til å unngå for å følge den ønskede utviklingen av næringslivet i Finnmark. Denne saken synliggjør at myndighetenes arbeid med å få fortgang i nettutviklingen gjennom raskere konsesjoner, og bransjens oppfølging av disse, ikke kan undervurderes, sier han.