Distriktsenergi ber RME om å utsette innføringen av økt normandel

Mann foran grønn vegetasjon og kraftlinje.
Daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert, ber om at myndighetene gjør nødvendige grep for å utsette innføringen av økt normandel fra 60 til 70 prosent.
I et brev til Reguleringsmyndigheten for energi (RME) kommer Distriktsenergi med en anmodning om å utsette innføringen av økt normandel fra 60 til 70 prosent. RMEs modell er ikke god nok til å kunne forsvare økningen.

Nettselskapene driver monopolvirksomhet og skal kontrolleres av myndighetene med henhold til effektiv drift som er i tråd med forskrifter og reguleringer. Slik åpner daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert, brevet til RME. Han fremhever at interesseorganisasjonen stiller seg bak en regulering av bransjen der selskapene måles i konkurranse om å være mest mulig effektive. Samtidig påpeker han at forslaget og modellen til RME ikke holder mål. Den treffer ganske godt på de mest effektive selskapene, men det er ikke tilfelle for de mindre effektive selskapene, skriver Lockert.

Han lener seg blant annet på dokumenter og rapporter som synliggjør utfordringene med reguleringen. En av disse rapportene er utarbeidet av Jonathan Bourne fra Little Bear Consulting på oppdrag fra Elvenett. Rapporten understreker Distriktsenergis poeng om at modellen ikke er god nok for ytterligere å stramme skruen i reguleringen i retning av å øke normandelen til 70 prosent.

RME forespeiler betydelige endringer i modellen, men Distriktsenergi ber RME om å vente. Endringene slår ulikt ut for selskapene som er regulert av modellen. Lockert trekker blant annet fram at kabling er et av parameterne som gjør at flere selskaper taper mye effektivitet, mens andre tjener på det. Effekt gange distanse er blant de nye parameterne RME foreslår. Det vil slå ulikt ut og få store konsekvenser for selskapenes effektivitet.

Avslutningsvis trekker Distriktsenergi fram flere av de store utfordringene som Europa og Norge står i når det kommer til kraft. Her vil nettselskapene spille en avgjørende rolle i tiden som kommer – en rolle som ikke bør møtes med en ytterligere skjerping av normkostnaden.

Les brevet i sin helhet her.