Bli med på Nettreguleringsdagen

Fornybar Norge og Distriktsenergi inviterer til seminar hvor du vil få førstehåndskunnskap om utviklingen av reguleringsmodellen, hva nettselskapene mener må gjøres av justeringer og ikke minst hvorfor.

4. oktober 2023
10:00-15:00

Radisson BLU Airport Hotel Oslo

Medlemmer: 6 100,- + mva
Andre: 7 400,- + mva

Påmelding innen 4. september

I kjølvannet av rapporten «Nett i tide» har det startet en diskusjon om dagens reguleringsmodell må endres. Kritikken mot modellen er økende og flere mener at reguleringsmodellen ikke er tilpasset de utfordringer som nettselskapene står overfor når det gjelder behovet for nettutbygging og utbygging av kraftsystemet for øvrig. Det forventes stor nettutbygging raskt fra næringsliv og politikere, samt en regulering som gjør at nettselskapene kan ligge i forkant og at nettet må være klart før alle nytilknytningene er på plass. Normandelen i reguleringsmodellene diskuteres også av flere selskap.

RME arbeider med sine planer for å utvikle reguleringsmodellen der det viktigste sporet er nye oppgaveparametre i distribusjonsnettet, momentet er å bruke det faktiske nettet i stedet for dagens outputparametre.

RME ser også flere andre saker så som; anlegg under utførelse, kostnader for å håndtere strømstøtteordningen, nettselskapskostnadene mm.

Det blir innlegg om reguleringsmodellen fra en bredt sammensatt gruppe av nett- og konsulentselskap.

Program

09:30-10:00Registrering
10:00-10:00InnledningTrond Svartsund, Fornybar Norge
Arvid Bekjorden, Distriktsenergi
10:05-10:35Status utviklingen av inntektsrammereguleringenRoar Amundsveen, RME
10.35-11.00Hvordan gi insentiv til mer proaktiv nettutbygging?Lisbeth Vingås, Elvia
11.00-11.30Proaktiv regulering – hva er det?Astrid M. Hilde, Glitre Nett
Knut Olav Bakkene, Glitre Nett
11:30-12:30Lunsj
12.30-12.50Hva bør gjøres med dagens nettregulering?Eivind Gramme, Lede
12.50-13.05Hva kan løsningen på å forbedre reguleringsmodellen være?Åshild Helland, LNett
13:05-13:20Pause
13:20-13:35Hva kan løsningen på å forbedre reguleringsmodellen være?Atle Isaksen, Linja
13:35-13:50Forslag fra et nettreguleringsprosjektJørgen Bjørndalen, DNV
13:50-14:10Pause
14:10-14:30Hvordan påvirker nettinvesteringer inntektsramme og effektivitet?Christian Børke, Straumr
14:30-14:50Hva er aktuelle incentiver for raske kundetilknytninger og reduserte ledetider?Kristine Fiksen, Thema
Mina Rysdal, Thema
14:50-15:00Oppsummering og avslutningTrond Svartsund, Fornybar Norge
Arvid Bekjorden, Distriktsenergi

Praktiske opplysninger

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Distriktsenergi har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Distriktsenergis kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter. Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.