Agder Energi Nett vant AMS-sak i retten

Elektriker
Over flere år har Agder Nett forsøkt å installere AMS-målere hjemme hos to av sine kunder, som på sin side har nektet en slik installering. Konflikten endte til slutt i retten, der Agder Energi Nett vant over de to kundene.

Ifølge dommen fra Agder tingrett (1. juni 2022), der de to sakene ble behandlet samlet, har Agder Energi Nett i lengre tid forsøkt å komme til en enighet med kundene for å installere AMS-måler. Først gjennom en rekke henvendelser direkte til kundene. Deretter gikk Agder Energi Nett til forliksrådet, der saken ble innstilt. Dermed stevnet Agder Energi Nett de to kundene for Agder tingrett.

To saker i ett

De to tilfellene av AMS-nekt har mange likheter, men også noen forskjeller.

Den ene kunden ville fremlegge legeattest for å få fritak fra AMS-måler, men en slik legeattest ble aldri fremlagt. Kunden fikk imidlertid to ulike installasjonsalternativer som kunne ivareta kundens innsigelser mot måleren, der begge alternativer innebar installering av AMS-måler utenfor boligen. Kunden motsatte seg begge alternativer.

Den andre kunden leverte på sin side en legeerklæring og søkte fritak fra å få installert en AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet. Kunden fikk innvilget dette av Agder Energi Nett, som la til grunn at kunden ville medvirke til installering av AMS-måler med deaktivert kommunikasjonsenhet. Dette ville ikke kunden medvirke til.

Må installere AMS-målere

Ifølge dommen oppfatter retten motstanden mot AMS-målere som todelt. På den ene siden handler det om helse og stråling, og på den andre siden om datasikkerhet og personvern. De saksøkte kundene har hovedsakelig anført frykt for sistnevnte. Retten kan ikke se at det er noen reelle eller gode grunner til å frykte for datasikkerheten og personvernet, blant annet fordi AMS-måleren er underlagt personopplysningsloven.

Agder tingrett gir Agder Energi Nett medhold i saken. Det innebærer at den ene kunden plikter å gi Agder Energi Nett uhindret tilgang til boligen sin, slik at selskapet kan installere AMS-måler med aktivert kommunikasjonsenhet. Det samme gjelder den andre kunden, men hos vedkommende omhandler kravet at Agder Energi Nett installerer AMS-måler uten aktivert kommunikasjonsenhet.