DNV GL rapport: Utvikling og bruk av ny teknologi blant små og mellomstore energiselskap.

25.06.2019

De største strøm- og nettselskapene i Norge er allerede godt i gang med digitalisering og å ta i bruk ny teknologi. Distriktsenergi er opptatt av at små og mellomstore energiselskap ikke sakker akterut og følger utviklingen når det kommer til digitalisering og bruk av ny teknologi – for eksempel på nettsiden, for vedlikehold og vedlikeholdsplanlegging og driftsovervåkning. For få en oversikt over tilstanden hos Distriktsenergis medlemmer og kartlegge bruk av ny teknologi og strategi for digitalisering har DNV GL gjennomført en spørreundersøkelse.

Last ned (pdf)

Effektivitetsmodellen - En mulig modell for å jevne ut nettleie

08.05.2019

I dette notatet presenteres en modell som vil bidra til tariffutjevning, men samtidig beholde insentivene til kostnadseffektivitet

Last ned (pdf)

Adapt-rapport om nettselskaper og signalene i reguleringsmodellen

01.06.2017

Adapt Consulting viser hvordan nettselskaper på sikt kan oppnå høyere kostnadseffektivitet ved å tilpasse seg signalene i reguleringsmodellen.

Les mer

Adapt-rapport om tariffregimet

27.04.2017

Rapport om betydningen tariffregimet for kraft (og eventuelle endringer i dette) har for Distriktsenergis medlemmer.

Last ned (pdf)

Revisors beretning

11.05.2018

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Last ned (pdf)