Innspill til Statnetts arbeid med ny sentralnettariff

16.10.2017

Distriktsenergi mener det er samfunnsøkonomisk riktig å beholde K-faktoren på dagens nivå.

Last ned (pdf)

Innspill til forskriftsarbeidet om det selskapsmessige og funksjonelle skillet

19.09.2017

I dette skrivet påpeker KS Bedrift Energi og Distriktsenergi betydningen av at NVEs forskriftsfesting av lovkravet til det selskapsmessige og funksjonelle skillet omhandler prinsipper, heller enn en utfyllende forskriftstekst.

Last ned (docx)

Innspill til NVEs arbeide med forskrifter om det selskapsmessige og funksjonelle skillet

29.03.2017

Innspill til arbeidsgruppen som skal se nærmere på forskrifter om innholdet til det selskapsmessige og funksjonelle skillet.

Last ned (pdf)