Innspill fra Distriktsenergi til NVE-notat om felles driftssentraler for flere nettselskaper.

23.04.2018

Distriktsenergi organiserer 66 lokale energiverk og har på deres vegne noen spørsmål og innspil relatert til NVEs notat om felles driftssentraler.

Last ned (pdf)

Felles brev til Norges vassdrags-og energidirektorat angående referanserenten.

04.04.2018

Referanserenten skal bidra til at nettselskapene oppnår en rimelig avkastning på sine investeringer gitt effektiv drift, utvikling og utnyttelse av nettet.

Last ned (pdf)

Innspill til Statnetts arbeid med ny sentralnettariff

16.10.2017

Distriktsenergi mener det er samfunnsøkonomisk riktig å beholde K-faktoren på dagens nivå.

Last ned (pdf)

Innspill til forskriftsarbeidet om det selskapsmessige og funksjonelle skillet

19.09.2017

I dette skrivet påpeker KS Bedrift Energi og Distriktsenergi betydningen av at NVEs forskriftsfesting av lovkravet til det selskapsmessige og funksjonelle skillet omhandler prinsipper, heller enn en utfyllende forskriftstekst.

Last ned (docx)

Innspill til NVEs arbeide med forskrifter om det selskapsmessige og funksjonelle skillet

29.03.2017

Innspill til arbeidsgruppen som skal se nærmere på forskrifter om innholdet til det selskapsmessige og funksjonelle skillet.

Last ned (pdf)