Innspill til NVEs arbeide med forskrifter om det selskapsmessige og funksjonelle skillet

29.03.2017

Innspill til arbeidsgruppen som skal se nærmere på forskrifter om innholdet til det selskapsmessige og funksjonelle skillet.

Last ned (pdf)