Artikler av

Jørgen Bjørndalen

Jørgen Bjørndalen er rådgiver i EC Group, og har 25 års erfaring som forsker og rådgiver i energisektoren. Han er utdannet sivil- og sosialøkonom fra NHH, og har de siste årene arbeidet særlig med strategiprosesser i små, vertikalt integrerte selskap der et av hovedspørsmålene ofte er om nettvirksomheten bør fortsette alene eller slås sammen med andre nettselskap. Parallelt med dette har han også gjennomført flere prosjekter for NVE og OED om prinsipper for tariffering i kraftnettet.
Side 1 av 1