Artikler av

Arthur Gjengstø

Arthur Gjengstø er tidligere mangeårig leder av beredskapsseksjonen i NVE, og nå direktør med ansvar for sikkerhet og beredskap i PwC Norge.
Side 1 av 1