None
Foto: Naina Helen Jåma    

Aasland leverer – endringer i kravet til det funksjonelle skillet vedtatt

av Redaksjonen
25. mai 2023
Forslaget om å heve grensen for funksjonelt skille ble vedtatt 25. mai 2023 i Stortinget mot V, Frp og Høyres stemmer. Det ble 62 stemmer for forslaget og 38 i mot. En sak som har gått frem og tilbake over år, må vi tro nå har fått sitt endelige resultat. Kravet til det funksjonelle skillet gjelder i Norge som i EU for selskaper med mer enn 100 000 kunder.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Veien til målet har vært lang, men for et år siden foreslo regjeringen en endring i energiloven om kravet til funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet. 

NoneFra avstemmingen i Stortinget, 25. mai 2023.    

Regjeringens forslag innebar en endring som utvider unntaket fra kravet om funksjonelt skille, og at kravet bare skal gjelder for nettselskaper med 100.000 eller flere nettkunder – på tilsvarende nivå som i EU. Grensen har tidligere ligget på 10.000 kunder. 

Innstillingen fra Energi- og miljøkomiteen innebar at det var flertall for endringen på Stortinget. Det var bare Frp, Høyre og Venstre som gikk inn for å beholde kravet om funksjonelt skille for selskaper med flere enn 10.000 kunder. Og i dag, 25 mai 2023, ble også forlslaget vedtatt i tråd med innstillingen. Nå vil kravet til det funksjonelt skille kun gjelde et fåtall av de største nettselskapene i Norge. 

Endelig en realitet

Endring av kravet om funksjonelt skille har vært blant Distriktsenergis fanesaker over lang tid, fordi grensen på 10.000 nettkunder har bidratt til unødvendig byråkrati og kostnadskrevende hindre. 

Derfor var det stor glede i salen under årskonferansen vår i fjor, da olje- og energiminister Terje Aasland kunne meddele at regjeringen jobbet med forslaget til en lovendring. 

– Den nedre grensen for funksjonelt skille er i dag 10 000 nettkunder, men jeg mener det er riktig å heve denne grensen. Kravet i Norge bør ikke være strengere enn i EU på dette området. I tillegg bidrar vi med denne endringen til at energikonsernene kan utnytte kompetansen i selskapet på en enda mer effektiv måte, sa Terje Aasland fra scenen i fjor.

Ikrafttredelsestidspunkt 

Det tilligger Kongen å bestemme ikrafttredelse.

Distriktsenergi har fått opplyst at OED tar sikte på at de nye reglene vil gjelde fra 1. juli i år.  

Nå, et år etter, ble forslaget vedtatt. Regjeringen leverer som lovet og i Disriktsenergi er vi godt fornøyde med at forslaget nå endelig er gått igjennom og vedatt av  Stortinget. 

25. mai 2023