None
Atle Isaksen er tilbake som leder av Linja.    

Hektiske dager for den nye lederen av Linja

av Redaksjonen
29. september 2022
Det er en gammel kjenning som er på plass i ny stilling i Linja. Etter et toårsopphold i BKK er nemlig Atle Isaksen tilbake hos sin mangeårige arbeidsgiver i rollen som leder for selskapet.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Det er snaue to måneder siden Isaksen startet i lederjobben etter Asgeir Aase, og han legger ikke skjul på at den første tiden har vært preget av store endringer og travle dager. 

– Tiden tilbake har vært preget av arbeidet med å fusjonere sammen med Mørenett, komme inn i prosessen på en god måte og ikke minst overta etter Asgeir. Det har vært hektisk, og det vil det fortsette å være en stund fremover. Når det blir en fusjon, er det neste steget å gjennomføre et integrasjonsprosjekt, forteller Isaksen.

Med høyt tempo i hverdagen som leder, hjelper det å ha 17 års erfaring fra selskapet (tidligere SFE Nett) fra før.

– Jeg kjenner selskapet godt og muligheten til å komme tilbake og ta det øverste ansvaret for veien videre, det fristet. Jeg er veldig glad i Linja og vet hvor sentralt dette nettselskapet er i tiden som kommer. Det skjer så mye i denne regionen knyttet til forbruksutvikling. Vi har hatt 20 år der vi har tilrettelagt for produksjon, men nå snur vi oss rundt og tilrettelegger for nytt uttak i vår region.

På spørsmål om hva Isaksen brenner for, og hvilke ambisjoner han har for Linja, kommer blant annet selskapets kunder høyt opp på prioriteringslisten.

– Vi kjemper for at nettselskapene lokalt og regionalt skal beholde innmatingsinntektene fra produksjonen i regionalnettet. Det høres kanskje spesifikt ut, men det er en sak som betyr mye for kundene våre. Vi kaller det en systemfeil. Den har gjort at våre uttakskunder har betalt mye i alle år for et nett som er laget for å få produksjon ut av fylket. Vi må tørre å si at vi har lyst til å gjøre noe med det, avslutter Isaksen. 
 

29. september 2022