None

Bli med på Distriktsenergis arrangementer under Arendalsuka

av Redaksjonen
09. august 2022
Det er duket for Arendalsuka – årets høydepunkt for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Distriktsenergi er til stede og inviterer publikum til arrangementer på Fornybarbåten på tirsdag og på Powerhouse på torsdag.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Sammen med en rekke andre selskaper og organisasjoner, ønsker Distriktsenergi å legge til rette for nettopp det. 

Vi inviterer til to arrangementer tirsdag 16. august på «Fornybarbåten» – en av verdens første utslippsfrie og helelektriske cruisebåter. Båten vil gjennom uken fungere som en møteplass for fornybarnæringen, med over 40 arrangementer fra morgen til kveld. Torsdag 18. august åpnes dørene til Villa Sophienborg som du kanskje drar kjensel på fra den tolvte sesongen av NRK-programmet Mesternes mester. Under Arendalsuka har villaen fått navnet «Powerhouse». 

Tirsdag 16. august: Fornybarbåten

09.30-10.30
Uholdbare store regionale forskjeller i nettleie og kraftpriser – krever handling
Øvre dekk på Fornybarbåten i Pollen
Arrangører: Distriktsenergi og Naturressurskommunene
Ytterligere info: Facebook-arrangementet og Arendalsukas nettside

Vi har siden i fjor høst opplevd tidvis ekstremt store prisforskjeller i Norge. Tidlig i fjor høst reagerte vi på at man sørpå betalte inntil ti ganger så mye for kraften som nord for Dovre. Siden den gang har vi opplevd 60 ganger høyere pris gjennom døgnet, og 100 ganger høyere pris i enkelttimer. Det er ekstremt. Nå må vi ta debatten. Hvordan i all verden kom vi hit, og hva kan vi gjøre for å utjevne forskjellene i pris i Norge på kort og lang sikt? Vi bor tross alle i Norge. 

Også når det kommer til nettleien, har vi betydelige regionale forskjeller i Norge. Det er langt dyrere å være tilknyttet nettet og få fraktet kraften hjem der hvor det gjennomsnittlig sett bor færre folk, enn i de store byene. Slik bør det ikke fortsette, noe som også påpekes i Hurdalsplattformen. Der heter det at regjeringen skal «…innføre en utjevningsordning som bidrar til jevnere nettleie i hele Norge». Vår forventning er at regjeringen nå vil levere på dette med en ordning som både er robust og innebærer en reell utjevning av nettleien. Hva kan vi forvente av utjevning og hvordan vil dette gjennomføres i praksis?

Du møter representanter fra energi- og miljøkomiteen som Marius Arion Nilsen (Frp) og Stein Erik Lauvås (AP), og Eivind Reiten som av mange er pekt på som energilovens far. Også en av de fremste markedsanalytikere i bransjen, Tor Reier Lilleholt fra Volue vil delta på arrangementet. Det vil også være innlegg fra arrangørene, Distriktsenergi og Naturressurskommunene, og debatten vil ledes av daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert. 

14.00-15.00
Norsk energi – et nasjonalt gode eller Europas redning?
Øvre dekk på Fornybarbåten i Pollen
Arrangører: Distriktsenergi og Naturressurskommunene 
Ytterligere info: Arendalsukas nettside

Europa er i kraftig endring, og den sterkeste drivkraften er klima- og energipolitikken. Russlands forkastelige invasjon av Ukraina forsterker endringstakten. Som en energistormakt – Norge er Europas største produsent av vannkraft og av olje og gass – er denne omstillingen både en stor utfordring for oss og gir Norge nye industrielle muligheter. Samtidig er energipolitikk et viktig element i sikkerhetspolitikken.  

Men våre fantastiske energiressurser har også bidratt sterkt til formingen av dagens Norge, og gjennom kloke politiske vedtak vil energi fortsatt kunne være et nasjonalt fortrinn i en stadig mer konkurranseutsatt verden.

  • Hvordan ser våre fremste energipolitikere på politikkutformingen for energisektoren fremover? 
  • Finnes det et balansepunkt hvor Norge både kan beholde nasjonal kontroll på utvinning og forbruk av fornybare energikilder – og være en sterk bidragsyter til energiomstillingen på kontinentet? 

Disse og mange andre spørsmål vil sentrale medlemmer fra Stortingets energi- og miljøkomite debattere under Arendalsuka på fornybarbåten. Du møter blant annet Marianne Sivertsen Næss (Ap, leder av Energi- og miljøkomiteen) og Bård Ludvig Torheim (H). Debatten vil bli ledet av Stein Erik Stinessen fra sekretariatet til Naturressurskommunene.

Se hele programmet for Fornybarbåten her.

Torsdag 18. august: Powerhouse 

11.00-12.00 
Kraft og makt: Hvem skal fordele strøm – og hvem skal prioriteres?
Villa Sophienborg, Kastellveien 8, 4841 Arendal
Arrangører: Distriktsenergi, Bahr og Sognekraft

Ytterligere info: Arendalsukas nettside

Samtidig som myndighetene og kraftbransjen har stort fokus på det grønne skiftet gjennom fornybar og klimavennlig energi, opplever man flere steder i landet mangel på strøm. Nettet strekker rett og slett ikke til. 

Kraftmangelen har store konsekvenser for næringslivet. Mange virksomheter har atskillig dyrere strøm enn virksomheter andre steder i landet, noe som skaper uheldig konkurransevridning. Samtidig stopper kraftunderskuddet elektrifisering i viktige industrikommuner og utvikling av ny industri. Man står derfor i fare for å miste mange av dagens industriarbeidsplasser og gå glipp av nye virksomheter og arbeidsplasser. I vinter kan vi oppleve strømrasjonering, i det myndighetene med hjemmel i kraftrasjoneringsforskriften kan innføre frivillig eller tvungen utkobling av strøm. 

Hvem sitter så med makten og skal fordele tilgangen på kraft, og hvordan bør dette skje? Hvordan får man kraftmarkedet i bedre balanse, og bør private investorer inviteres inn for å få fortgang i utbyggingen av strømnettet og bærekraftige energiløsninger?

Under arrangementet møter du blant annet Terje Bakke Nævdal (konsernsjef i Sognekraft), Knut Lockert (daglig leder i Distriktsenergi), Marianne Sivertsen Næss (leder av Energi - og miljøkomiteen) og Gunnar Løvås (konserndirektør for System og marked i Statnett SF og styreleder i Elhub). 

Arrangementet er åpent for alle, og det blir lunsjservering og mingling i etterkant.

09. august 2022