None

Statnett planlegger for utvikling av kraftsystemet fra 2030 og utover

av Redaksjonen
16. mai 2022
Begrenset nettkapasitet mellom nord og sør i Skandinavia har gitt store prisforskjeller i den uvanlige situasjonen kraftmarkedet er i. Statnett samarbeider tett med Svenska kraftnät om løsninger for å utnytte nettkapasiteten best mulig og bygge tilstrekkelig kapasitet for fremtiden.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Det norske og svenske kraftsystemet er tett integrert og en del av det nordiske synkronområdet. For å redusere prisforskjeller og øke kapasiteten mellom nord og sør samarbeider Statnett og SvK om tiltak, skriver Statnett i en pressemelding.

– Vi planlegger kraftsystemet for tiden fra 2030 og utover. Samtidig har den uvanlige situasjonen den siste tiden gitt store prisforskjeller mellom nord og sør i Skandinavia. Et tett operasjonelt samarbeid mellom Statnett og våre kolleger i Svenska kraftnät om tiltak i driften av kraftsystemet gir resultater i bedre kapasitet og bedre utnyttelse av nettet. Samtidig planlegger vi langsiktige tiltak i nettet som vil sikre at nettet på begge sider av grensen står bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer, sier konserndirektør for Kraftsystem & marked Gunnar Løvås i Statnett.

NoneKonserndirektør for Kraftsystem & marked i Statnett, Gunnar Løvås. (Foto: Statnett)    
16. mai 2022