None
Foto: Knut Lockert    

Elavgiften inn i valgkampen

av Knut Lockert
09. september 2021
Distriktsenergi har tatt til ordet for å redusere elavgiften over flere år. Nå foran valget og i en situasjon med mulige høyere strømpriser enn vanlig kommende vinter, er avgiften på nytt satt på dagsorden

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

I Frp har nestlederen Ketil Solvik-Olsen tatt til ordet for å fjerne hele ordningen, og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har sagt han ønsker å halvere størrelsen på elavgiften. Ap og regjeringspartiene har foreløpig ikke hevet seg på noen budrunde her.  Det er liten tvil om hva som er Distriktsenergis holdning. Elavgiften bør reduseres.  Det er det enkleste politiske virkemiddelet for å gjøre noe med strømprisen om det måtte være politisk ønskelig.  Dessuten er det er godt virkemiddel.  

Ren energi - den viktigste klimafaktoren

Ren energi er den viktigste løsningen på klimautfordringen. Det synes all verdens eksperter å være enige om.  Da er det også en dårlig ide med en høy avgift på elektrisitet. Det vi ønsker mer av, må avgiftsbelegges deretter. Det er derfor en god tilnærming og sette ned elavgiften. 

Energi Norge har anbefalt at elavgiften settes ned i takt med økende CO2-avgift. Det er en god idé for på den måten og fange opp klimaelementet i avgiftsnivået.  Det er også mulig å redusere elavgiften forholdsmessig avhengig av prisen på strømmen.
Elavgiften har økt gjennom mange år, og den er nå på 16,69 øre per kilowattime.  Staten tar inn ca. 11 milliarder i året på elavgiften og den har på mange måter vært en salderingspost på budsjettet.  Avgiften er da også dels fiskalt begrunnet. 
Men den er også begrunnet ut i fra at vi skal begrense forbruket av strøm.  I praksis må jo det bety at strøm skal være så dyrt at vi gis incentiver til å spare strøm og ikke sløse bort denne. Når prisen når høyder slik som vi ser i disse dager må vi kunne legge til grunn at prisen er mer enn høy nok til at vi ikke sløser, og denne begrunnelsen bak elavgiften faller bort. 

Elavgiften bør reduseres

I hvilken retning det bærer med elavgiften etter valget gjenstår å se og Frp og Ketil Solvik Olsens utspill om å fjerne hele avgiften synes noe underlig, tatt i betraktning at av i sju av åtte år med Frp som regjeringens budsjettpartner gikk elavgiften opp med 50 prosent.
Distriktsenergis håp og forventning er at avgiften gis en skikkelig gjennomgang etter valget uavhengig av hvilke parti som får hånden ned i budsjettet, og at elavgiften med en slik gjennomgang reduseres.  Vi mener at elavgiften bør betydelig ned. 

09. september 2021