None
Hilde Tonne, Statnett    

Landets nettsjefer må samarbeide om framtidens gode løsninger

av Knut Lockert
23. september 2021
Etter initiativ fra Statnetts sjef, Hilde Tonne ble det gjennomført et møte med de fleste av landets nettsjefer onsdag 22. september. Vi har tradisjon for å samarbeide i bransjen om de gode løsningene. Likevel er det en økende erkjennelse av at vi må snakke mere sammen og peke ut den framtidige kursen sammen.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Det var Statnettsjefen Hilde Tonne som inviterte til møtet og det var Tonne som startet dagen med å beskrive våre felles utfordringer i bransjen. Hun la vekt på at Nett-Norge må legge til rette for en bærekraftig næringsutvikling og at bransjen må forholde seg til nye aktører for å gjennomføre det grønne skiftet. Hun gikk også særs foroverlent gjennom Statnetts nye strategi for å kunne gjøre sin del av jobben inn i fremtiden, der hun også understreket det som var bakgrunnen for møtet – nemlig at vi må jobbe sammen fremover for på den måten å kunne løse de oppgavene som ligger foran landets nettselskaper for kunne levere på det grønne skiftet. 

Også bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi deltok

Også Energi Norge og Distriktsenergi holdt et innlegg og var samstemte i at dette var et godt initiativ fra Statnett.  Organisasjonene pekte også på utfordringene og mulighetene som bransjen står i. Utfordringer og muligheter som samsvarer godt med det Statnett på sin side presenterte for forsamlingen. 

Jan Erik Brattbakk fra Ringerikskraft Nett (endrer navn til Føie fra desember i år) oppsummerte på mange måter dagen i debatten han deltok i på følgende måte, «Statnett presenterte en ambisjon om å transportere 220 TWh i nettet.  Da vi må brette opp armene og komme i gang med jobben nå. Det grønne skiftet må ikke stoppe i strømnettet». 

I en etterfølgende dialog med Brattbakk presiserte han også det vi alle kjenner på at, det er frustrerende når søknader om tilknytning til overliggende nett avslås på grunn av kapasitetsmangel.  Dette er en wakeup call til nettbransjen. 

Vi snakket for øvrig med flere av deltagerne etter møtet som gav Statnett ros for initiativet til økt samarbeid fremover.  
Geir Rismyr i Høland og Setskog Elverk understreket etter møtet at «det er veldig positivt at ny konsernleder i Statnett er så tydelig og offensiv i forhold til å tydeliggjøre hvor viktig det er at vi sammen skal gjøre det som må til for det grønne skifte.  Vi er alle i samme båt».

Også Knut Arne Vike fra NEAS Nett skrøt av samlingen, «Jeg er veldig positiv til det aller meste som det ble snakket om i dag. Satt i salen og tenkte på at alle som jobber i Statnett burde se dagens presentasjoner. Vi får håpe at det ikke tar for lang tid før resten av organisasjonen jobber etter samme strategi. For oss er det viktig at valgene Statnett gjør nå, blir fulgt opp og medfører en beslutning om investering».

Distriktsenergis tilnærming

Fra Distriktsenergis side er vi helt på linje med Statnettsjefens tilnærming om at bransjen må snakke godt sammen for å løse store, spennende og viktige oppgaver inn i det grønne skiftet. Nettet må rustes for å ta imot mye ny produksjon for å opprettholde energibalansen i Norge, da det i Statnetts scenarier inn mot 2050 trengs ca. 220 TWh i produksjon.  Når vi vet at fjorårsproduksjonen var på vel 150 TWh i et vått år, er dette en betydelig oppgave for kraft-Norge og antagelig det viktigste bidraget inn mot det grønne skiftet.  Da må nettet kunne ta imot produksjonen og levere den til kunden der kunden etablerer seg, om det er sentralt eller i mere grisgrendte strøk.  Denne jobben må vi som Statnett understreker gjøre sammen. I Distriktsenergi er vi også opptatt av at reguleringen av landets nettselskaper følger etter i den forstand at det for selskapene skal lønne seg å gjøre denne jobben og ikke sitte stille og la andre gjøre denne for seg. Det samfunnsøkonomiske regnskapet og reguleringen må trekke i samme retning. 
 

23. september 2021