Distriktsenergi-TV

Vassdrags- og energidirektøren om nettilknytninger og bransjestruktur – oppfølging fra Distriktsenergis årskonferanse

Kjetil Lund satt tåkefast på Vestlandet og måtte med en klassisk force – majeure begrunnelse melde avbud til direktesendingen til Distriktsenergis årsmøte 25. august. Nå følger vi opp og lar vassdrags og energidirektøren svare på noen av problemstillingene som var opp til diskusjon så som utfordringen med økende behov for nettilknytninger. Han deler også sine tanker rundt bransjens struktur noen år frem i tid. Og om noen måtte lure, Kjetil Lund er også sjef i RME.

Et økende behov for nettilknytninger utfordrer 

Også Kjetil Lund og merker dette og kanskje især Kjetil Lund som sitter på nøkkelen til sakene gjennom konsesjonsbehandlinger.  Vi merker veldig godt at det er stor pågang på spørsmål om nettilknytninger.  Nå er det akkumulert en kø på vel 100 saker med smått og stort og vi styrker konsesjonsbehandlingen, og vil gjøre ytterligere tiltak forteller Lund. 

Vi som ser for oss raskere saksbehandling fremover realitetsorienteres nok noe av Kjetil Lund som minner oss om at mange av sakene fordrer relativ lang saksbehandlingstid.  Her holder det ikke bare med en App forteller Lund. Vi må være til stede, gå i trasene, ha folkemøtene og forankre beslutningene. Det er avgjørende både for legitimiteten og kvaliteten i beslutningene. Hensyn til lokal forankring og naturverdier må veie tungt.  Det er nå engang et folkestyre og demokratihensyn som ligger bak, understreker Lund.
Men også Lund venter i spenning på utfallet av hva Nakstad-utvalget kommer frem til i sine konklusjoner og sier ikke høyt at han har kapasitetsutfordringer fremover på dette området og nok kunne tenke seg noen flere til å ta unna sakene.  

First come first serve?

Når det kommer til prinsippet om at sakene skal behandles etter den rekkefølgen de kom inn vil dette også bli sett på av Nakstad-utvalget.  Lund påpeker dog at det er utfordringer med å finne et godt nok eller gode nok prinsipper til erstatning for dette.  Men også her vil Lund avvente forslagene fra Nakstad-utvalget. 

Det grønne skifte foregår i stor grad i Distrikts-Norge

På spørsmålet om hvordan lund ser for seg bransjestrukturen fremover, er han klar på at spørsmålet om sammenslåinger eller ikke er spørsmål som tilligger eierne av selskapene selv, og at dette besluttes lokalt og regionalt. Det er ikke min oppgave å mene så mye om dette sier Lund. Men understreker billedlig at dette er prosesser som er noe langt enn noe man bare kjører gjennom et regneark. Og det er viktig for alle selskapene, store som små er om man evner å tiltrekke seg den nødvendige kompetansen for å følge med blant annet på digitaliseringen og har man den finansielle evnen til å gjøre jobben sin. Ikke gitt at store selskaper er bedre enn små.  Bildet er sammensatt forteller Lund. Alle må være fremme i skoen.

Forholdet NVE og RME

Det er du som er sjefen i RME spurte vi Lund om i intervjuet?  Det kunne han bekrefte. 
RME er en del av NVE med egen selvstendighet, men det understrekes fra Lund at det er vassdrags energidirektøren som er leder av både RME og NVE.   

Årskonferansen i sin helhet kan du se her 

22. september 2021